Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SMILE - Säkerhetsanalys och validering av system baserade på maskininlärning

SMILE-programmet utvecklar metod (er) som gör att DML-baserade funktioner kan inkluderas i säkerhetskritiska fordonsapplikationer.
SMILE III-projektet kommer att vidareutveckla det Safety Cage-koncept som utvecklades inom SMILE I / II, till referensarkitektur och prototyp som även säkerställer att befintliga standarder efterföljs.

Framtida autonoma fordon kommer att förlita sig på djupa inlärningsalgoritmer (DML), vars korrekta beteende inte kan garanteras genom traditionella mjukvaruteknik. Denna osäkerhet är ett stort hinder för att säkerställa kvaliteten på system som använder DML, särskilt i fordonssäkerhetskritiska applikationer. SMILE-programmet har föreslagits att hantera denna utmaning genom att utveckla metoder (er) som gör att DML-baserade funktioner kan inkluderas i säkerhetskritiska fordonsapplikationer med kvalitetskrav från industriella standarder.

SMILE-programmet består av flera delforskningsprojekt:

  • SMILE I-projektet studerade state-of-the-art inom Verifiering och Validering för DML-system och kartläggning av de utmaningar som bilindustrin står inför. SMILE I kom fram till att vi borde fokusera på ett Safety Cage-koncept inom ett uppföljningsprojekt.
  • SMILE II-projektet undersökte de senaste fordonssäkerhetsstandarderna: (i) ISO 26262 - funktionssäkerhet, och som nyligen kompletterats med (ii) PAS-specifikation av SOTIF  ISO 21448 - säkerhet för den avsedda funktionaliteten; projektet implementerade och testade ett antal  Safety Cage-koncept i flera simulatorer, utvecklade ett omfattande ramverk för jämförelse av  Safety Cage-motoder  och utvecklade basen för en framtida forskningsverktygslåda inklusive genererade data set för att träna DML-system för end-to-end autonom körning. SMILE II kom bl.a. fram till att ISO 26262 ensam inte kan rymma ML-baserade system, komplementet med den senast publicerade SOTIF (2019) kommer att vara mer tillämplig. I sin PAS-utgåva fokuserade SOTIF emellertid bara på vad som bör täckas under systemtekniken, och lämnar hur man kan uppnå dessa mål till oss och andra forskare att utveckla.

Med framgångarna inom, och lovande resultat från, SMILE I / II kommer SMILE III-projektet att vidareutveckla Safety Cage-koncept till en referenssystemarkitektur och prototyp(er), tillsammans med datahanteringsmetoder, vilket underlättar efterlevnaden av de utvecklande säkerhetsstandarderna.

Sammanfattning

Projektnamn

SMILE III

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Prokektledare, AP ledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

12,422,088 SEK

Partner

QRTECH, Infotiv, Combitech, ESI Nordics, Semcon

Finansiärer

FFI

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Cristofer Englund

Kontaktperson

Cristofer Englund

Enhetschef

Läs mer om Cristofer

Kontakta Cristofer
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.