Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Covid 19

Skyddsutrustning vid covid 19:Metodik för produktion och instruktioner

Brist på skyddsutrustning pga covid-19 har medfört egen eller volontärtillverkning och ökat behov av (korrekt) nyttjande av skyddsutrustning i äldreomsorgen. Projektet ska utveckla visualiserade instruktioner av skyddsutrustning för äldreomsorgspersonal i den praktiska arbetssituationen samt kvalitetssäkra metodiken vid egentillverkning.

Projektet kommer ta fram ett metodstöd för att säkra egen eller volontärdriven tillverkning av skyddsutrustning. Visuella instruktioner, direkt utformade för arbetssituationer i äldreomsorgsmiljö tas fram tillsammans med Ängelholms kommun.

Sammantaget förväntas projektet bidra till ökad säkerhet för både personal och patienter/brukare genom ökad följsamhet till basala hygienrutiner och kvalitetssäkrad utrustning som används rätt.

 

 

Skyddsutrustning vid Covid 19 – Metodik för säker produktframtagning vid egen beredskapsproduktion RISE Rapport 2021:03

RISE RAPPORT 2021_03.pdf (pdf, 715.65 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Skyddsutrustning vid covid 19

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Partner

Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola (MDH), .

Finansiärer

Afa Försäkring

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Katrin Skagert

Kontaktperson

Katrin Skagert

Forskare

+46 73 803 80 54

Läs mer om Katrin

Kontakta Katrin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.