Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mjölkkor

Samverkan lantbrukare och företag för utöka nyttan av tekniska lösningar

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för samverkan mellan teknikföretag och lantbrukare, så att vi i framtiden kan utveckla tekniska lösningar och innovationer som är anpassade till lantbrukarnas faktiska behov och krav.

De senaste 50 åren har vi sett en ökad användning av tekniska lösningar i lantbruket för att övervaka djurens hälsa, välfärd och produktion. Lantbruket genomgår fortfarande ständigt förbättringar för att kunna möta behoven att föda en växande befolkning. En ökad produktion och större besättningar ställer stora krav på djurhälsan och regelbunden övervakning av alla individuella djur för att kunna säkerställa att produktionen är optimal och påverkar miljön så lite som möjligt. Detta är mycket tidskrävande, så lantbrukarens intresse för digitala tekniska lösningar ökar. Denna utveckling bör underlätta och effektivisera jordbruket, men många lantbrukare upplever att företagen som utvecklar teknik inte alltid har kännedom om vilka behov och krav de har. Dessutom måste företagen samarbeta mer ved att dela data, så det inte blir en applikation i mobilen för varje teknisk lösning. Användarvänligheten av tekniska system är viktig för att lantbrukaren ska ta till sig tekniken, och tidigare studier har visat att de enbart använder en bråkdel av den data som tekniken kan generera. Vidare finns det exempel på att om tekniken larmar, så har lantbrukaren ibland ingen kvalificerad åtgärdsplan för dessa larm.

Projektet kommer att generera kunskapsutbyte mellan lantbrukare och teknikföretag för att skapa dialog kring lantbrukarnas behov för teknikutveckling och teknikföretagens möjligheter för utveckling av nya tekniska lösningar. 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkan lantbrukare och teknikföretag

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

500 000

Finansiärer

Formas, Formas

Projektmedlemmar

Ann-Kristina Lind

Kontaktperson

Ann-Kristina Lind

Forskare

Läs mer om Ann-Kristina

Kontakta Ann-Kristina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.