Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

POPFREE steg tre – främjande av PFAS-fria alternativ

POPFREE steg tre är ett tvåårigt innovationsprojekt, en fortsättning av POPFREE steg två, som syftar till att utveckla och främja produkter fria från PFAS till konsumenter i samverkan med industrin. Tvärvetenskapligt samarbete kommer att bidra till bra PFAS-fria produkter, kompetenta köpare, minskad miljöpåverkan och konkurrenskraftig industri.

Syfte och mål

Målet med POPFREE är att PFAS-fria produkter ska bli det självklara valet för både producenter och konsumenter. Steg tre av projektet har fokus på produktutveckling, produktion och teknisk prestandatestning i verklig miljö av textilimpregnering och filmbildande produkter. Samt kommunikation och kunskapsspridning för att främja omställning mot bredare tillverkning och användning av PFAS-fria produkter. 

Utmaning

På grund av sina unika smuts- och vattenavstötande egenskaper så används PFAS i många olika produkter, från textilimpregnering till brandskum.  Av de cirka 4700 ämnen som ingår i PFAS-gruppen är det endast PFOA och PFOS, samt de ämnen som kan brytas ner till dessa, som är reglerade. Detta på grund av dess dokumenterade hälso- och miljöskadliga effekter, men mycket tyder dock på att betydligt fler PFAS-kemikalier är skadliga. PFAS-ämnena är dessutom extremt svårnedbrytbara och ansamlas de i naturen. Förhöjda nivåer av PFAS har uppmätts i 144 svenska kommuners dricksvatten. Det finns ett stort behov av att hitta ämnen som är lika effektiva som PFAS utan att vara svårnedbrytbara och giftiga.

Lösning

I detta projekt kommer projektgruppen, bestående av deltagare från industri, myndigheter, ideella organisationer och institut, arbeta med produktutveckling, produktion och teknisk prestandatestning av PFAS-fria produkter i verklig miljö. Inom ramen för projektet kommer vi även att definiera parametrar för kvalitetskontroller, bedöma miljö- och hälsoeffekter, skapa tydliga guider för utfasning av PFAS samt hur industrin ska kunna implementera den nya PFOA-regleringen. POPFREE-projektet kommer därtill att arbeta med kommunikativa insatser för att öka medvetenheten om nackdelarna med PFAS hos såväl producent som konsument. Målet är att med kommunikation skapa en efterfrågan på PFAS-fria produkter samtidigt som man med produktutveckling säkerställer att det finns ett utbud av PFAS-fria produkter på marknaden.

Sammanfattning

Projektnamn

POPFREE steg tre

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

13 380 140 SEK

Partner

Bergans, Chemex, ChemSec, Houdini , IVL Svenska Miljöinstitutet, Kemikalieinspektionen, OrganoClick, Naturskyddsföreningen, Volvo Cars

Projektmedlemmar

Läs mer på projektets webbsida

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.