Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hereford kor på bete
Foto: Ann-Kristina Lind

Övervakning av nötkreatur och får på bete för säkrare djurskydd

Målet med projektet är att utveckla ett kostnadseffektivt övervakningssystem som kan effektivisera och underlätta tillsynen av djur på bete. Projektet gäller ett projektstöd inom EIP där syftet är att effektivisera övervakningen av djur på bete och därigenom även möjliggöra användningen av svårt åtkomlig betesmark .

Detta projekt fokuserar på att hitta billiga och smarta tekniska lösningar för att underlätta övervakning av djur på bete för att komplettera kravet på daglig tillsyn med att säkerställa räkning av djuren. Ängar och betesmarker har enligt Jordbruksverket minskat med hundratusentals hektar i Sverige de senaste hundra åren. Värdefull betesmark kan ligga långt ifrån gården, vilket gör att lantbrukaren väljer att inte använda den då det innebär långa transportsträckor för daglig tillsyn och övervakning av djuren. Problemet har blivit vanligare i och med den strukturomvandling mot färre och större gårdar som skett i lantbruket de senaste decennierna. Lantbrukare kan, när betesmarken ligger långt från gården, anlita personer som bor närmare betesmarken för den dagliga tillsynen av djuren. Dock kan just räkningen av djuren vara en uppgift som är svår att upprätthålla, då det även för en van djurskötare kan vara svårt, särskilt om det är en större djurgrupp och kuperad terräng. Sköts det momentet automatiskt, som med den tänkta innovationen, blir det lättare för lantbrukaren att anlita någon annan person för den dagliga tillsynen av djuren och därmed ökas möjligheten att använda svåråtkomlig betesmark. Tillsynen av djur på svåråtkomlig betesmark utgör en kostnad för lantbrukaren, dels på grund av osäkerheten att inte har sett alla djur men också eftersom sjuka djur som gått undan kan missas, vilket gör att eventuell behandling eller åtgärd blir försenad. Att inte upptäcka sjuka djur i tid innebär även ett onödigt lidande för djuren.

I innovationsgruppen ingår förutom RISE, BS Agro AB, Videocent AB, lantbrukaren Mats Rutger Pettersson, som är upphovsman till idén, och lantbrukarna Göran Johnsen och Emma Mickelin som ska vara med och testa innovationen.

Sammanfattning

Projektnamn

Betesövervakning

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2

Total budget

3 322 670 SEK

Partner

Anders Hedberg, Videocent AB, Acki Gauffin, BS Agro AB, Mats Pettersson, lantbrukare, Emma Mickelin, lantbrukare, Göran Johnsen, lantbrukare, Jonas Söderberg, RISE

Finansiärer

Betesövervakning

Projektmedlemmar

Ann-Kristina Lind

Kontaktperson

Ann-Kristina Lind

Forskare

+46 10 516 69 39

Läs mer om Ann-Kristina

Kontakta Ann-Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.