Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Projekt bild

NOW Ports 2

NOW PORTS 2 är ett gemensamt initiativ av Danmark, Norge och Sverige från 2019 (fas 1), för att arbeta tillsammans kring innovativa lösningar för att hjälpa havsbaserade vindhamnar att förbereda sig för massiva vindinstallationer i Östersjön och Nordsjön. Den är medfinansierad av Nordic Innovation Council och vinner av 2021 Sea Meet Land tavla.

Havsbaserad vindkraft är en viktig förnybar energikälla i den europeiska Green Deal-agendan som kan bidra till den gröna omställningen från fossila bränslen till ren energi till 2050. Nordiska hamnar har, med sin strategiska placering mellan land och hav, potential att ta en viktig roll i utvecklingen av leveranskedjan för havsbaserad vindkraft. Med den förväntade  storleken på havsbaserade vindkraftverk som växer från 10 till 20 MW under det kommande decenniet, syftar projektet till att förbereda nordiska hamnar och leveranskedjor för att vara redo för den utmanande havsbaserade vindkraftsinfrastrukturen och logistikuppgraderingen.

NOW Ports kommer att utveckla tydliga möjligheter för samarbete och strategisk innovation mellan de nordiska länderna. Det syftar till att skapa det mest attraktiva, innovativa och kostnadseffektiva konceptet för framtida havsbaserad vindhamnsinfrastruktur och leveranskedja i Norden (både botten fixerad och flytande vindkraften).

Baserat på prestationer under Fas 1, projektet genomförs via tre sammanlänkade komponenter:

- Den första komponenten kommer att skapa en unik Nordic Offshore Wind Alliance (NOWA) för strategisk innovation av nordiska hamnar och industri med rådgivande roll i utvecklingen av framtida havsbaserad vindhamnmodell;

- Den andra komponenten kommer att fokusera på att utveckla multipurpose super site (hamninfrastruktur), inklusive digitalt planeringsverktyg, multipurpose lagerkoncept och innovativ lyftlösning;

- Den tredje komponenten skulle bidra till att etablera en optimal försörjningskedjemodell som bäst bör stödja framtida vindkraftsanläggningar till havs.

Projektet drivs gemensamt av Energy Cluster Denmark, Norwegian Offshore Wind Cluster och RISE/Offshore Väst Sweden, var och en på sitt egen lands vägnar.

8 nordiska hamnar och vindanläggningar är projektpartners: Esbjerg hamn, Rønne hamn, Trelleborg hamn, Karmsund hamn, Wergeland group, Norsea group, Westcon Helgeland, Eigersund Næring og Havn.

Sammanfattning

Projektnamn

New Offshore Wind Ports in the Nordics

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinerar den svenska processen genom Offshore Väst

Projektstart

Varaktighet

2022-2023

Total budget

8 000 000 NOK

Partner

Energy Cluster Danmark, Norwegian Offshore Wind Cluster, Offshore Väst, Rønne Havn, Karmsund Havn, Trelleborg Hamn, Esbjerg Havn, Wergeland Group, Westcon Helgeland, Eigersund Næring og Havn, Norsea Group

Finansiärer

Nordic Innovation Mobility Mission: Sea Meets Land

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Nermina Saracevic

Läs mer om Nermina

Kontakta Nermina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.