Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Montageförband på byggarbetsplatsen

Syftet med projektet är att utveckla producerbara självcentrerande beslag färdiga att testas för montage av olika typer av träelement till exempel KLträ, limträ, fanerträ och konstruktionsvirke.

Det är brist på i synnerhet billiga bostäder i Sverige. Produktionstakten av bostäder behöver därför öka samtidigt som kostnadsläget behöver minska. Därutöver behöver byggandet bli klimatsmartare. Trä är det byggnadsmaterial som anses bäst ur klimatsynpunkt. Trä passar utmärkt att prefabricera industriellt till en måttnoggrannhetsnivå som vida överstiger vad som är brukligt inom bygg. Trä växer dessutom i vår närhet och är en nationell resurs. Innovationen i det aktuella projektet är att förenkla, förbilliga och förbättra genom att låna och vidareutveckla teknik från en bransch till en annan.

Syftet med projektet är att utveckla producerbara självcentrerande beslag färdiga att testas för montage av olika typer av träelement. De förväntade effekterna på längre sikt är att korta tiden och öka precisionen av montage på byggarbetsplatsen och därigenom höja kvaliteten i utförandet, öka effektiviteten på byggplats och därmed reducera den totala byggkostnaden.

Projektet är en naturlig fortsättning på projektet Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen finansierat av Vinnova (Diarienr. 2018–04332).

Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

Montageförband

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år och 9 månader

Total budget

3 000 000 SEK

Partner

KTH, Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Finansiärer

Familjen Kamprads stiftelse

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Lars Blomqvist

Kontaktperson

Lars Blomqvist

+46 10 516 62 70

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.