Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Livsmedel designade för blodsockerreglering

En fullkornsprodukt har i tidigare studier visat sig minska blodsockersvaret där effekten håller sig lång tid efter måltiden. Nu kommer samma fullkornsprodukt, fast industriellt tillverkad, att undersökas med avseende på processens inverkan på mikrostrukturen, effekten på blodsockersvaret samt dess avtryck på miljön i relation till näringsinnehåll.

Intag av livsmedel som medför låga blodsockersvar efter en måltid kan leda till minskad risk för typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Forskare och livsmedelsindustri har därför en viktig roll att utveckla och tillhandahålla aptitliga livsmedel som hjälper konsumenter att upprätthålla adekvata blodsockernivåer, helst i kombination med en för planeten hållbar lösning.

Tidigare forskning har visat att en fullkornsprodukt, producerad i liten skala, minskar blodsockersvaret, inte bara vid måltiden de äts, utan även vid nästkommande måltider. I projektet kommer samma fullkornsprodukt, men industriellt tillverkad, att utvärderas. Produktens mikrostruktur och näringsinnehåll före och efter tillverkning, samt hur den påverkas i simulerad matsmältning, kommer att analyseras för att förstå hur den industriella processen påverkar produkten. Resultaten kommer att kopplas till effekterna på blodsockret som mäts i en humanstudie.

För att samla fakta kring produkten ur ett hållbarhetsperspektiv kommer en livscykelbedömning av produkten att sammanställas, i vilken produkten också jämförs med andra livsmedel. Viktigt är också att relatera hållbarhetsaspekten till produktens näringsmässiga innehåll.

Projektets gemensamma, långsiktiga mål är att förse konsumenter med attraktiva och hållbara ätfärdiga produkter med dokumenterad hälsonytta när det gäller reglering av blodsocker, och därmed bidra till prevention av typ 2 diabetes.

Sammanfattning

Projektnamn

Livsmedel för blodsockerreglering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

3975000

Partner

Gucanova AB, Lunds University

Finansiärer

FORMAS

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Annika Krona

Kontaktperson

Annika Krona

Senior Scientist

+46 10 516 66 38

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marta Angela Bianchi

Kontaktperson

Marta Angela Bianchi

Forskare

Läs mer om Marta Angela

Kontakta Marta Angela
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.