Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Like:meat

Like:meat

Intresset för växtbaserade köttliknande produkter, så kallade köttanaloger, är stort och växande. I det här projektet arbetade RISE tillsammans med Lantmännen och Orkla i syfte att utveckla nyttiga och attraktiva köttanaloger baserade på svenska råvaror.

Slutseminarium 25 oktober 2023 (online) >>

 

Syfte och mål 

Projektet syftade till att utveckla andra generationens svenska växtbaserade köttanaloger, som är mer näringsriktiga och attraktiva än dagens alternativ. Produkterna kommer att vara de första baserade helt på svenska råvaror och de första att helt förädlas och produceras i Sverige.

Utmaning

För dagens växtbaserade köttanaloger finns ett antal näringsmässiga utmaningar. Biotillgängligheten av järn och zink riskerar att vara låg, på grund av närvaron av antinutriella faktorer, såsom fytinsyra. Oligosackarider i baljväxter kan orsaka magsmärtor och flatulens. Sammansättningen av aminosyror begränsas också till nuvarande bearbetningsbara proteiner (soja, ärta och gluten).

Vissa baljväxter som används till dagens köttanaloger är odlade i Sverige, men proteinutvinningen har hittills inte varit utförd i Sverige, inte heller extruderingen av produkterna.

Lösning

I projektet tillämpades extrudering i kombination med fermentering. Genom fermentering kan den näringsmässiga kvaliteten öka genom att halten antinutriella faktorer (t. ex. fytinsyra) minskar. Även halten oligosackarider kan minska. Fermentering kan också underlätta framgångsrik extrudering, genom att förbättra proteinkvaliteten och minska stärkelsehalten i proteinkoncentrat. En annan positiv effekt av fermentering kan vara en minskad bismak av extruderade baljväxtprotein.

Projektet hade ett tvärvetenskapligt upplägg och genomfördes i samverkan mellan industri och institut, som bidrog med expertis inom livsmedels- och materialvetenskap, livsmedelsbearbetning, nutrition, fermentering, simulering/modellering och produktutveckling. 

Sammanfattning

Projektnamn

Like:meat

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4 500 000 SEK

Partner

Lantmännen R&D, Orkla Foods Sverige

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mats Stading

Kontaktperson

Mats Stading

Senior forskare

+46 76 127 26 03

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johanna E Andersson

Kontaktperson

Johanna E Andersson

Forskare

+46 70 319 67 37

Läs mer om Johanna E

Kontakta Johanna E
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.