Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Brandprovning med kone kalorimeter

LightSURF banar väg för kompositer i krävande miljöer

Projekt Lighter through surface protection, LightSURF, ska möjliggöra en bredare användning av kompositer i tuffa miljöer genom utveckling av innovativa lösningar för brand- och erosionsskydd.

Kompositer är en etablerad teknik för att minska vikt speciellt inom transportsektorn, men dessa material har inte samma motståndskraft mot eld och erosion som dagens metaller kan erbjuda.

I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt kommer olika kombinationer av ytskikt, ytbehandlingar och metoder systematiskt att testas för att optimera ytskiktsegenskaperna hos kompositer, vilket kommer generera en ny kompetensplattform inom detta viktiga forskningsfält.

Syfte och mål

Projektet LightSURF kommer att adressera konkreta industriella utmaningar, genom att ta nästa steg inom utvecklingen av kompositstrukturer, bortom ren mekanisk prestanda.

Målet med LightSURF är att kunna flytta fram gränserna för potentialen för kompositer. Genom projektets tvärvetenskapliga sammansättning som omfattar leverantörer och slutanvändare från flyg-, marin- och byggindustrin, vill vi utnyttja branschöverskridande synergieffekter och gemensamma utmaningar med syfte att generera kunskap om innovativa metoder och lösningar för brand- och erosionsskydd för kompositer.

LightSURF ska pågå under tre år och är ett samarbete mellan RISE, Chalmers, GKN Aerospace Sweden, Saab Kockums, Podcomp och Composite Design Sweden. Projektet är finansierad av Vinnova genom SIP Lättvikt.

Sammanfattning

Projektnamn

Lighter through surface protection

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Forskningsutförare och projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

7,1 MSEK

Partner

GKN Aerospace Sweden, Saab Kockums, Podcomp, Composite Design Sweden, Chalmers

Finansiärer

SIP Lättvikt (Vinnova)

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Angelika Bachinger

Kontaktperson

Angelika Bachinger

Senior forskare

Läs mer om Angelika

Kontakta Angelika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.