Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
LoHi

Kostnadseffektiv lågvolym och högmixproduktion genom flexibel automation

Inför teknikskiften kan företag stå inför stora utmaningar att ställa om. I detta projekt arbetar ett konsortium av företag tillsammans med institut och akademi för att stödja stora och små företags automation med både ekonomi, ergonomi och produktivitet i åtanke.

I ett konsortium med såväl små som stora företag ska vi baserat på praktikfall ta fram bra exempel på flexibel automation. Inom projektet kommer vi också att arbeta för att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning. Projektet ska stötta företag med riktlinjer som tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och produktivitet och hjälper till i valet av automation av korta serier och hög produktmix.

LoHiSwedProd har ett mycket starkt konsortium bestående av producerande företag i olika branscher, akademiska parter institut, IUC och fackförbund. Teknikspridningen kommer att gynnas av samarbetet mellan teknikföretaget Elajo med sitt stora företagsnätverk, Linneuniversitetet samt IF Metall som organiserar lejonparten av medarbetarna i svensk industri. Två tredjedelar av alla deltagande företag är små eller medelstora företag.

Projektet har skapats utifrån en problembild där vi vet att små och medelstora tillverkningsföretag rent generellt inte tar till sig teknikskiften inom digitalisering på samma sätt som större företag. Den pågående ”nyindustrialiseringen”, eller smart industri, medför ett behov av uppdatering av kompetenser, nya sätt att arbeta och insikter om nya teknologier som är helt avgörande för framtida produktion i Sverige.


Sammanfattning

Projektnamn

LoHiSwedprod

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 - år

Partner

El & Elektronik AB , OpiFlex Automation AB , AB Karl Andersson & Söner , Anebyhusgruppen AB, BK-Produkter i Alvesta AB , Mastec AB, Safeman AB , Unicarriers Europe AB , WM Press AB, Chalmers Tekniska Högskola, IF Metall, Träcentrum, Linneuniversitetet

Finansiärer

Vinnova Produktion2030

FN:s globala hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Boel Wadman

Kontaktperson

Boel Wadman

Forskare

+46 10 228 48 42
boel.wadman@ri.se

Läs mer om Boel