Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
BR - small
Foto: Hans Theliander

Från textil till dissolvingmassa, igen

Projektet utvecklar processlösningar för återvinning av textilt blandavfall, innehållandes både polyester och cellulosabaserade fibrer (exv. bomull och viskos), som är kompatibla med svensk skogsindustri och en cirkulär ekonomi.

Forskningen utgår från en separation där cellulosafibrerna återvinns till dissolvingmassa (en massa optimerad för förädling till textilier), och vidare till återvunnen regenatfiber (exv. viskos eller lyocell) av marknadsmässig kvalitet. Polyestern bryts samtidigt ner till dess byggstenar: glykol och tereftalsyra. Byggstenarna används sedan som en återvunnen råvara för att skapa ny polyester eller andra syntetiska material. Möjligheten att hantera både polyester och cellulosa (vars blandning utgör servicetextilier, exv. hotell-, sjukhus- och arbetskläder) utökar råvaruströmmen, och även potentialen. Servicetextil är en redan välkontrollerad och centralt hanterad avfallsström, med lågt andrahandsvärde, vilket gör den lämplig och kommersiellt efterfrågad för återvinning.

Textilåtervinning är komplext. Men genom att angripa problemet utifrån befintliga processer, så har forskningen lotsat industrin mot innovation. Nyckeln i forskningen är skapandet av viktiga pusselbitar som ligger i synergi med befintliga storskaliga kemiska processer inklusive den, för hållbara processer, viktiga aspekten med återvinning av kemikalier.

Forskningen har fungerat som inspiration till den storskaliga utveckling av textilåtervinning som nu ses i sydsvensk skogsindustri.

Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

PTP (pulp-textiles-pulp)

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledning och forskning

Projektstart

Varaktighet

2021-09-30

Total budget

2 330 000 SEK

Partner

Chalmers tekniska högskola, Södra

Finansiärer

Södras forskningsstiftelse

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
17.Genomförande och globalt partnerskap
Hanna de la Motte

Kontaktperson

Hanna de la Motte

Affärs- och innovationsområdeschef

+46 10 516 62 16

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.