Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SEM-bilder av "vit grafen" -partiklar

Förbättrat cementbaserat ytskydd med 2D material

Syftet med detta projekt är att kombinera 2D-material med traditionella cementbaserade beläggningar för att förbättra de grundläggande egenskaperna som vätning, vidhäftning. Syftet är även att främja beläggningarnas tillämpningar inom byggnads- och byggnadsreparation med optimal balans mellan teknisk, ekonomisk och ekologisk uppförande.

Huvud syftet med detta forskningsprojekt är att kombinera 2D material (F2D) såsom bornitrid (populärt kallat ”vit grafen”) och grafen som kombinerar med kolnanorör (CNT) / kolfiber (CF) med traditionella cementbaserade färg/reparation materialer för att förbättra de grundläggande egenskaper, såsom vätning, vidhäftning.

Inom projektet kommer vi att genomföra:
(a) en studie av effekten av applicering av funktionaliserade 2D-material (F2D) såsom bornitrid och grafen som kombinerar med kolnanorör (CNT) /kolnanofiber (CF) och bornitridfiber för att bilda ett tredimensionellt sammanhängande struktur;
(b) en studie av mekanismerna angående effekten av F2D material och CNT/CNF/BN fiber på betongfärgen med avseende på morfologi, mikrostruktur och bakomliggande mekanismer för förbättring av mekaniska och fysikaliska egenskaper hos porösa cementbaserade beläggningar mot bl a antalet lager av de 2D materialen;
(c) en djup förståelse av den kemiska bindningen mellan F2D, CNT och cementhydratiseringsprodukt genom teoretisk simulering;
(d) en undersökning av framtida potentiella tillämpningar av F2D material och CNT/CNF/BN fiberförstärkta cementfärg i byggnadsreparation med miljömärknings-verktyg för att bidra till grönare konstruktion.

Med den utvecklade nanoarmeringen,  förväntas cementbeläggningarna att ge förbättrad vidhäftning till ytan av betongen, förbättrad elasticitet och hårdhet samt ändringar i permeabilitet.

Sammanfattning

Projektnamn

2d-repair

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projekt deltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

3,000,000 SEK

Partner

https://www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx, http://sht-tek.com/

Finansiärer

http://www.formas.se/

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Gilles Plusquellec

Kontaktperson

Gilles Plusquellec

Forskare

Läs mer om Gilles

Kontakta Gilles

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.