Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fastighetsnära, integrerad mobilitet på stadsdelsnivå: Gamlestaden

Projektet utvecklar möjligheter i uppskalning av existerande mobilitetslösningar för kunder till fastighetsägare. Målet är att skapa koncept där flera typer av fastighetsaktörer enkelt kan samarbeta kring mobilitetslösningar på stadsdelsnivå. Sådan lösning kan då snabbt spridas nationellt och generera mer klimatneutrala och hälsosamma resvanor.

Syftet med projektet är att undersöka utmaningar kring, samt fortsätta påbörjad utveckling av, existerande lösningar för mobilitetstjänstedelning som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor. Tidigare mobilitetserbjudanden och - lösningar för kunder till fastighetsägare har utvecklats för enskilda fastighetsaktörer. För att sådana lösningar ska generera betydande samhällseffekter måste de anpassas för att kunna skalas upp. Sådan uppskalning måste ta hänsyn till en rad motsättningar som är inbyggda i existerande system och regelverk. Tre viktiga motsättningar hittas mellan förutsättningar hos:

  • Stora och små fastighetsaktörer

  • Privata och allmännyttiga fastighetsägare

  • Befintligt bestånd och nybyggnationer

Att utveckla lösningar som möter dessa utmaningar görs bäst i en miljö där dessa utmaningar finns representerade av aktörer med långt och väl utvecklat samarbete. I Göteborgsstadsdelen Gamlestaden finns ett mycket framgångsrikt och flera årtionden långt samarbete som baserat på Fastighetsägarna i Gamlestadens samverkansorgan Business Improvement District (BID) Gamlestaden. I Gamlestaden representeras och möts de olika typer av förutsättningar som vi bedömer behövs ta i beaktande för att utveckla framgångsrika, skalbara och distribuerade lösningar som måste till för att göra verklig nytta.

Sammanfattning

Projektnamn

Mobilitet i Gamlestan

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning, forskning, samordning

Projektstart

Varaktighet

Ett halvt år

Finansiärer

Vinnova: Förändrade resvanor – hållbar mobilitet - Undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Tor Skoglund

Kontaktperson

Tor Skoglund

Senior Forskningsprojektledare

+46 72 215 58 42

Läs mer om Tor

Kontakta Tor
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.