Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Effektiv biodrivmedelsproduktion med katalytisk pyrolys och vätebehandling

Biodrivmedelsproduktion med katalytiska processer i ombyggda oljeraffinaderier är en aktuell möjlighet att snabbt utöka produktionskapaciteten. I Sverige är skogsbaserade råvaror det mest aktuella. Katalytisk pyrolys studeras i detta projekt som en möjlighet att ur restprodukter framställa en stabil bioolja som kan uppgraderas med vätebehandling.

Pyrolys av skogsbaserad biomassa följt av raffinaderibaserad uppgradering till drivmedel är en högaktuell teknik, som bl a ska tillämpas av Setra och Preem i den anläggning som tas i drift 2021 utanför Gävle. Dock finns dock pga pyrolysoljans egenskaper och höga syrehalt stora tekniska svårigheter i att uppgradera högre andel pyrolysolja i befintliga raffinaderiprocesser än några få procent av fossilt flöde. Detta projekt avser en experimentell (pilot- och laboratorieskala) och systemmässig (teknoekonomi och hållbarhet) utvärdering av en tvåstegsprocess för att möjliggöra en ökad andel förnybart i raffinaderiprocesser med ökad resurseffektivitet.

Processen som utvärderas bygger två katalytiska steg: pyrolys och hydrodeoxygenering. Genom katalytisk pyrolys framställs en stabil pyrolysolja med reducerad syrehalt och goda egenskaper för uppgradering i existerande vätebehandlingsutrustning. Processen kan öka kolutbytet och därmed resurseffektiviteten. Kommersiella katalysatorer utvärderas i apparatur motsvarande befintlig raffinaderiteknik för att kunna appliceras industriellt på kort sikt.

Sammanfattning

Projektnamn

Biodrivmedel från katalytisk pyrolys

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

30 månader

Total budget

4600 kSEK

Partner

KTH, Haldor Topsoe

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

+46 10 228 45 67

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.