Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioelektrobränslen - möjlighet till ökad resurseffektivitet

Tillförsel av elektrisk energi till biodrivmedelsproduktion kan ge stora vinster genom förbättrad produktionspotential, resurseffektivitet och hållbarhet. Detta sker genom att el kan användas för att minska förluster av biogent kol i processen.

Webbinarium med presentation av projektets resultat

Tillförsel av elektrisk energi till produktionsprocesser för biodrivmedel kan ge stora vinster genom att vara ett effektivt sätt att öka produktionspotential, resurseffektivitet och hållbarhet. Partiell elektrifiering av biodrivmedelsproduktion kan därmed ge ett betydande bidrag till omställningen av transportsektorn. De resulterande drivmedelsprodukterna kan kallas bio-elektrobränslen, eftersom de har energibidrag från både biomassa och förnybar elektricitet, medan kolatomerna i de drivmedel som produceras kommer uteslutande från bioråvaran. Det är viktigt att skilja detta från rena elektrobränslen som bara tar energi från el och där koldioxid används som kolkälla.

Olika tekniska lösningar är aktuella för olika produktionsvägar men värmning och elektrolys av koldioxid eller vatten är viktiga alternativ. Projektet ger en övergripande bild av tekniska möjligheter samt för- och nackdelar med tekniken. Detta görs genom studier av ett antal värdekedjor och kvantifiering av effekter på hållbarhet, kostnader och utbyten.

En scenarioanalys gjordes för att bedöma den inverkan som storskalig implementering av bio-elektro-bränsleteknik skulle kunna ha på möjligheten att leverera transportbränsle för svenska behov. Analysen visar att användningen av biobränsleteknik med begränsad resurseffektivitet (utan elektrifiering) leder till en mycket stor efterfrågan på biomassa för att möta efterfrågan på transportbränsle, mycket överstigande den tillgängliga mängden. Därför krävs en kombination av biobränslen och elektrobränslen för att möte behoven. Utifrån scenarier för att möta det totala drivmedelsbehovet framgår att bio-elektro-bränslen, , såsom studerats i detta projekt, är resurseffektivare och har lägre kostnader än alternativen. I ett scenario där elektrifierad biodrivmedelsproduktion med hög effektivitet används räcker den inhemska biomassaresursen till behoven för både inrikes och utrikes transporter, både 2030 och 2045.

Övergripåande sammanfattning av projektets resultat

Executive summary (pdf, 343.56 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Bio-elektro-bränslen

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

2200 kSEK

Partner

KTH, BioShare, St1, Vattenfall, Södra Skogsägarna

Finansiärer

f3 Svenskt Kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.