Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioelektrobränslen - möjlighet till ökad resurseffektivitet

Tillförsel av elektrisk energi till biodrivmedelsproduktion kan ge stora vinster genom förbättrad produktionspotential, resurseffektivitet och hållbarhet. Detta sker genom att el kan användas för att minska biogena förluster eller naturgasanvändning.

Tillförsel av elektrisk energi till produktionsprocesser för biodrivmedel kan potentiellt ge stora vinster genom att vara ett effektivt sätt att öka produktionspotential, resurseffektivitet och hållbarhet. Partiell elektrifiering av dessa processer kan därmed ge ett betydande bidrag till omställningen av transportsektorn. De resulterande drivmedelsprodukterna kan kallas bio-elektrobränslen, eftersom de har energibidrag från både biomassa och förnybar elektricitet, medan kolatomerna i de drivmedel som produceras kommer uteslutande från bioråvaran. Det är viktigt att skilja detta från rena elektrobränslen som bara tar energi från el och där koldioxid används som kolkälla.

Olika tekniska lösningar är aktuella för olika produktionsvägar men värmning och elektrolys av koldioxid eller vatten är viktiga alternativ. Projektet ger en övergripande bild av tekniska möjligheter samt för- och nackdelar med tekniken. Detta görs genom studier av ett antal värdekedjor och kvantifiering av effekter på hållbarhet, kostnader och utbyten. Dessa syntetiseras och aggregeras i ett scenariearbete för att studera teknikens produktionspotential och interaktion med elsystemet. Konsortiet innehåller kommersiella representanter från hela värdekedjan.

Sammanfattning

Projektnamn

Bio-elektro-bränslen

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

2200 kSEK

Partner

KTH, BioShare, Neste, St1, Vattenfall, Södra Skogsägarna

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.