Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Avfall av fågelfjädrar blir värdefulla keratin-baserade material

Industriella processer för att skapa värde ur avfall av fågelfjädrar utformas för att omforma keratin till hållbara material. I projektet vidareutvecklas en rad olika termomekaniska och enzymatiska förbehandlingsmetoder för att ge nya råmaterial och mellanprodukter. Slutprodukter inkluderar förpackningar, ytbehandlingar, bioplast och biokompositer.

KaRMA2020 logotype

Syfte och mål

Att utnyttja värdet i de stora mängder fjädrar som är en till stor del outnyttjad biprodukt från fågeluppfödningsindustrin.

Utmaning

Fjädrar består huvudsakligen av keratin, som är ett alltför värdefullt protein för att ses som avfall. En av utmaningarna består i att hantera de regleringar som gäller för livsmedelsindustrin och säkerställa en sanering till ett smittofritt tillstånd. En annan är att skräddarsy förbehandlingsmetoder för olika mellan- och slutprodukter, och slutligen att hållbart producera konkurrenskraftiga materialalternativ som uppfyller slutanvändarnas krav.

Lösning

Konsortiet har en mycket hög kompetens beträffande mekaniska och kemiska omvandlingar och syntes av nya material. Detta kompletteras med bedömningar av de miljömässiga och sociala effekterna av produktionen och av ekonomiska beräkningar som pekar ut bärkraftiga affärsmodeller.

Effekt

Fågeluppfödare kan få ökade intäkter, eventuellt genom att integrera flera behandlingsled och processer i sin verksamhet. Kemisk industri får tillgång till en ny förnybar råvara, och här ges möjligheter för nya mindre företag att söka nya marknader. Samhällsnyttan ligger i ett nyttiggörande av en förbisedd resurs och ett bidrag till en växling från fossilbaserade råvaror.

Sammanfattning

Projektnamn

KaRMA2020

Status

Pågående

RISE roll i projektet

WP-ledare, ansvariga för teknoekonomiska beräkningar och hållbarhetsbedöminngar

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5,9 MEUR

Partner

CIDETEC, Grupo SADA, VTT, Centexbel, IBWCh, SIOEN, CNRS, Avantium, FKuR, Fertiberia, Vertech, Ciaotech, Daren labs, RISE Processum

Finansiärer

EU-kommissionen (Horizon 2020)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna