Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Algmåltid på tallrik

Algers roll i ett hållbart livsmedelssystem - miljö och nutrition

Framtidens utbud och konsumtion av alger förväntas öka både i Sverige och globalt, med stor kommersiell potential. Projektet syftade till att möta behovet av ökad kunskap om algers miljöpåverkan, nutritionella kvalitet och hälsoeffekter, som vägledning mot en hållbar produktion och konsumtion av alger.

Publikationer från projektet: 

Report: Environmental and nutritional perspectives of algae >>

Jacobsen M, et al. 2023. Nutritional and toxicological characteristics of Saccharina latissimaUlva fenestrataUlva intestinalis, and Ulva rigida: a review >>

Trigo, PJ. 2023. Effects of whole seaweed consumption on humans: current evidence from randomized-controlled intervention trials, knowledge gaps, and limitations >>

Excel-verktyg för beräkning av växthusgasutsläpp av odling av Saccharina latissima. Verktyget kan erhållas från Yannic Wocken.

 

Det övergripande syftet med projektet var att sammanställa och värdera aktuell kunskap om alger, avseende miljömässiga, nutritionella och hälsomässiga effekter. Projektet fokuserade på arter av alger av högst relevans för en europeisk produktion och konsumtion. Mer specifikt var projektet syfte att:

  • Generera en unik överblick över miljömössiga, nutritionella och toxikologiska skillnader mellan olika algarter och produktionsmetoder
  • Identifiera potentiella synergier och/eller konflikter mellan dessa tre hållbarhetsperspektiv
  • Identifiera nyckelfrågor att beakta vid utveckling av alger som hälsosamma livsmedel med låg miljömässig påverkan
  • Identifiera kunskapsluckor och behov av framtida forskning, som är av central betydelse för framtidens utveckling av hälsosamma och hållbara algbaserade livsmedel. 

I tidigare forskning under ledning av RISE påvisades stor variation i klimatpåverkan och näringskvalitet mellan olika sjömat. Denna forskning har fått stor uppmärksamhet. En vanlig följdfråga har varit hur alger skulle prestera i jämförelse med annan sjömat respektive landlevande djur. Kunskapssammanställningarna från detta projekt syftade till att bringa ökad klarhet kring detta, liksom kring frågan hur man kan optimera produktion och processning av algbaserade livsmedel, ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Alger i ett hållbart livsmedelssystem

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 500 000 SEK

Partner

Chalmers tekniska högskola, KTH

Finansiärer

Forskningsrådet Formas

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Marta Angela Bianchi

Kontaktperson

Marta Angela Bianchi

Forskare

+46 10 516 67 42

Läs mer om Marta Angela

Kontakta Marta Angela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Bryngelsson

Kontaktperson

Susanne Bryngelsson

Projektledare

+46 10 516 67 88

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.