Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.

RISE skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet inom totalförsvaret innefattar flera områden och samhällsviktiga verksamheter. Verksamhetsområdet omfattar såväl forskning och utvecklig som verifiering, provning och certifiering.

RISE utför provning av produkter och komponenter

RISE verkar som stöd till samhälle och näringsliv för ett säkrare Sverige. Exempel på områden inom skydd och säkerhet där vi kan bidra är exempelvis vid test av skyddsprodukter och skyddskomponenter. Med hjälp av RISE provningsverksamhet kan sådana produkter som är viktiga för totalförsvaret testas, certifieras och verifieras.

Vi forskar inom skydd och säkerhet

RISE är med i forsknings- och utvecklingssamarbeten inom det fortifikatoriska området. Vi bedriver även forskning kring skydd av kritisk infrastruktur samt vid forskning om räddningsinsatser ovan och under mark.

Forskningen stärker samhällets förmåga

Forsknings- och utvecklingsinsatserna syftar till att stärka samhällets förmåga att värna civilbefolkningen och säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Med hjälp av RISE provningsverksamhet kan sådana produkter som är viktiga för totalförsvaret testas, certifieras och verifieras. Genom att genomföra forskningsinsatser i samverkan med samhällets aktörer stärks samhällets förmåga inom skydds- och säkerhetsområdet.

RISE expertis inom skydd och säkerhet

Några av RISE tjänster inom skydd och säkerhet

Fortsatt läsning relaterad till skydd och säkerhet

Vi har en test och demoanläggning inom EMC och trådlös kommunikation.
Här kan du läsa om vårt projekt Testbed PFAS och vår berättelse Offentliga rum skyddas av modern teknik.

Till totalförsvar och krisberedskap på RISE

Mia Kumm (BR)

Kontaktperson

Mia Kumm (BR)

Totalförsvarsstrateg

+46 10 516 54 19

Läs mer om Mia

Kontakta Mia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Finansiella tjänster inom totalförsvar

Finanssektorn är helt beroende av teknisk infrastruktur och cyberattacker det främsta hotet mot sektorn. Företag och myndigheter genomför ambitiösa övningar och skyddet utvecklas ständigt. RISE bidrar i arbetet.
Expertis

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.
Expertis

Info & kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risk…
Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.
Expertis

Livsmedel och dricksvatten -totalförsvar

Trygg och säker försörjning av livsmedel och dricksvatten är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det är grundläggande i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap och ytterst i krig.