Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Räddningstjänst

RISE har lång erfarenhet att driva och delta i forskningsprojekt kopplade till teknik, taktik och metodik för effektiva räddningsinsatser. Vår expertis stödjer arbetet med evidensbaserad metodutveckling av räddningsinsatser och länkar naturligt ihop forskning, innovation och utveckling.

Historiskt sett har räddningstjänsten främsta uppgift varit att släcka bränder, men har idag utvecklats till olyckshantering ur ett bredare perspektiv. En utveckling sker mot mer komplexa samhällsstrukturer och därmed ett behov av ny teknik, taktik och metodik vid räddningsinsatser.

Utveckling av ny släck- och räddningsteknik

Räddningstjänsten behöver vara kapabla till effektiv omvärldsanalys inom många områden. Detta gäller först och främst erfarenheter och möjligheter för utveckling av ny släck- och räddningsteknik, ändringar i samhällsbyggnader till nya riskbilder och övrig samhällsutveckling.

Teknik, taktik och metodik för bättre räddningsinsatser

RISE målsättning är att vara en ledande innovationspartner som skapar värde och nytta och stöder hållbar utveckling för samhälle och näringsliv genom att bidra med kompetens och resurser genom hela innovationsprocessen. RISE avser att vara den självklara partner för myndigheter, räddningstjänst, forskare och företag när det gäller frågor kring räddningsinsatser inom teknik, taktik och metodik.

Pågående projekt

RISE är involverad i följande projekt relaterat till teknik, taktik och metodik för effektivare räddningsinsatser:

  • M-Kurs (Miljö, Konsekvens och Utbildning för Räddningstjänst och ökad Samhällsnytta)
  • Testbädd PFAS 
  • Elfordon i undermarksanläggningar
  • Räddningsinsats i järnvägstunnlar
  • Adapted Situation AwareneSS tools and taIlored training scenarios for increaSing capabiliTies and enhANcing the proteCtion of First RespondErs – ASSISTANCE (https://assistance-project.eu/)

 

Kontaktperson

Ola Folkesson

Projektledare

Läs mer om Ola

Kontakta Ola
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

FIRE21 - Problemlösning inom 2000-talets räddningstjänst

Hur påverkas räddningstjänstens arbete av organisationens formella och informella nätverk? Målet för forskningen i FIRE21 är att förstå och förbättra problemlösning inom 2000-talets räddningstjänst. Projektet innefattar även ident…
Expertis

Bilbränder

Bilbränder och fordonsbränder är allvarliga händelser som orsakar skador på både fordon, människor och omgivande egendom och miljö. Genom förebyggande åtgärder såsom brandprovning, forskning och brandsäkerhet går det att minska ri…
Nätverk

TUSC Centrum för säkerhet i tunnlar och andra undermarksanläggningar

TUSC är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare och problemägare gemensamt fokuserar mot en ökad säkerhet och effektivitet inom området tunnlar, gruvor och bergrum.
Projekt

Testbed PFAS

Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE och försvarssektorn, tillsammans med andra viktiga aktörer. Projektet utvärderar tekniker för rening av PFAS från jord och vatten samt framtidens PFAS-fria medel och metoder för bra…
Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Test & demo

Brandhall

Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.
Test & demo

Brandcentrum Norge

Testhallen har ett höj- och sänkbart tak och är en av de största brandhallarna i världen. Hallen är specialbyggd för stora brandtester och är unikt utrustad.