Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Räddningstjänst

RISE har lång erfarenhet att driva och delta i forskningsprojekt kopplade till teknik, taktik och metodik för effektiva räddningsinsatser. Vår expertis stödjer arbetet med evidensbaserad metodutveckling av räddningsinsatser och länkar naturligt ihop forskning, innovation och utveckling.

Historiskt sett har räddningstjänsten främsta uppgift varit att släcka bränder, men har idag utvecklats till olyckshantering ur ett bredare perspektiv. En utveckling sker mot mer komplexa samhällsstrukturer och därmed ett behov av ny teknik, taktik och metodik vid räddningsinsatser.

Utveckling av ny släck- och räddningsteknik

Räddningstjänsten behöver vara kapabla till effektiv omvärldsanalys inom många områden. Detta gäller först och främst erfarenheter och möjligheter för utveckling av ny släck- och räddningsteknik, ändringar i samhällsbyggnader till nya riskbilder och övrig samhällsutveckling.

Teknik, taktik och metodik för bättre räddningsinsatser

RISE målsättning är att vara en ledande innovationspartner som skapar värde och nytta och stöder hållbar utveckling för samhälle och näringsliv genom att bidra med kompetens och resurser genom hela innovationsprocessen. RISE avser att vara den självklara partner för myndigheter, räddningstjänst, forskare och företag när det gäller frågor kring räddningsinsatser inom teknik, taktik och metodik.

Pågående projekt

RISE är involverad i följande projekt relaterat till teknik, taktik och metodik för effektivare räddningsinsatser:

  • M-Kurs (Miljö, Konsekvens och Utbildning för Räddningstjänst och ökad Samhällsnytta)
  • Testbädd PFAS 
  • Elfordon i undermarksanläggningar
  • Räddningsinsats i järnvägstunnlar
  • Adapted Situation AwareneSS tools and taIlored training scenarios for increaSing capabiliTies and enhANcing the proteCtion of First RespondErs – ASSISTANCE (https://assistance-project.eu/)

 

Mer information

RISE har en lång tradition av att samverka med räddningstjänster i olika projekt kopplat till bland annat på ventilation, värmekamera, släckmetoder, ergonomi och miljöaspekter. 

RISE kan också utföra objektiva utvärderingar av kommersiellt tillgänglig utrustning till räddningstjänst. Informationen sparar pengar och hjälper räddningstjänsten att fatta välgrundade beslut vid inköp av ny teknik och utrustning, se mer information i "SPAR produktblad".

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

FIRE21 - Problemlösning inom 2000-talets räddningstjänst

Hur påverkas räddningstjänstens arbete av organisationens formella och informella nätverk? Målet för forskningen i FIRE21 är att förstå och förbättra problemlösning inom 2000-talets räddningstjänst. Projektet innefattar även ident…
Expertis

Brandsäkerhet fordon

RISE har lång erfarenhet av att arbete med fordonsindustrin när det gäller olika aspekter av brandsäkerhet. För att möjliggöra brandsäker teknikutveckling är vi, med vår expertis, involverade i såväl forskning som testning och cer…
Nätverk

TUSC - Tunnel and Underground Safety Centre

TUSC är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare, ingenjörer, myndigheter och finansiärer gemensamt fokuserar mot samma mål inom området tunnlar och undermarksanläggningar.
Projekt

Testbed PFAS

Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE och försvarssektorn, tillsammans med andra viktiga aktörer. Projektet utvärderar tekniker för rening av PFAS från jord och vatten samt framtidens PFAS-fria medel och metoder för bra…
Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Test & demo

Brandcentrum

Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.
Expertis

Drönare

Vi ser idag en mängd tillämpningar där drönare används för både rekreations- och professionella syften. På RISE utvecklar vi såväl mjukvarulager som olika applikationer till olika ändamål.