Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkerhet i under­marks­anläggningar

RISE är en ledande forskningsaktör inom brand, risk och säkerhet i undermarksanläggningar så som tunnlar, gruvor, bergrum och garage.

Undermarksanläggningar blir en allt viktigare del av vår samhällsinfrastruktur. Stängda utrymmen skapar utmaningar. En brand under jord kan få svåra konsekvenser. Vår forskning och vårt uppdrag, nationellt och internationellt, är att alltid arbeta för säkrare undermarksanläggningar inom en rad olika områden.

RISE har expertkunskaper som hjälper våra kunder hitta lösningar som är säkra, kostnadseffektiva och medför stora samhällsekonomiska besparingar. Vår fleråriga erfarenhet har gjort att vi på RISE har världsledande och efterfrågad kompetens inom området bränder i undermarksanläggningar.

Alla energibärare medför olika former av risker. Nya energibärare såsom CNG och vätgas ger speciella utmaningar för tunnlar och andra undermarksanläggningar, inte minst ur ett räddningstjänstperspektiv.

Kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan olika aktörer i samhället är en viktig del i vårt uppdrag och vi delar med oss av vår expertis genom vårt aktiva deltagande i de olika nätverken vi driver och de kommittéer och referensgrupper vi deltar i över hela världen. För att göra morgondagens underjordiska anläggningar säkrare genom innovativ teknik, nya metoder och lösningar arbetar forskare, ingenjörer, myndigheter och finansiärer inom undermarksbyggande tätt tillsammans.

Sedan 2003 har vi möjliggjort mötet mellan världens experter. Detta genom att arrangera och bjuda in till vår konferens ISTSS – International Symposium on Tunnel Safety and Security, där erfarenheter kan utbytas och ny forskning presenteras.

Mer information

Vår expertis inom området

 • Brandutveckling och brandspridning i fordon under mark
 • Modellering av tunnelbränder
 • Brandutredningar
 • Fullskale- och modellskaleförsök i tunnlar
 • Dimensionerande bränder
 • Evakuering
 • Brandgasventilation
 • Släcksystem i tunnlar
 • Brandmotstånd
 • Risker med nya fordonsbränslen såsom CNG och vätgas
 • Utbildning och konsulttjänster

Våra kompetenscentrum 

TUSC - Tunnel and Underground Safety Center

KCBU - Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar

Våra publikationer i DiVA

Publikationer inom området brand i tunnlar och undermarksanläggningar

Haukur Ingason

Kontaktperson

Haukur Ingason

Forskare

+46 10 516 51 97

Läs mer om Haukur

Kontakta Haukur
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.