Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkerhet i tunnlar, gruvor, bergrum och garage under mark

Brand, risk och säkerhet i tunnlar, gruvor, bergrum, garage och andra undermarksanläggningar är centrala områden i RISE forskning och expertis. Vårt uppdrag är att arbeta för en ökad säkerhet och effektivitet, såväl nationellt som internationellt.

Om säkerhet i tunnlar, gruvor, bergrum och garage

En brand i en tunnel, gruva, bergrum, garage eller annan undermarksanläggning kan få svåra konsekvenser. Stängda utrymmen skapar utmaningar för utrymning likväl som för räddningstjänst. 

Säkerhet i tunnlar, gruvor och andra undermarksanläggningar –  hur uppnår vi det?

Alla energibärare medför olika slags risker. Nya energibärare såsom CNG och vätgas ger speciella utmaningar för stängda utrymmen såsom tunnlar, gruvor, bergrum och garage, inte minst ur ett räddningstjänstperspektiv. 

RISE kan säkerhet under mark

RISE har expertkunskaper som hjälper våra kunder hitta lösningar som är säkra, kostnadseffektiva och ger samhällsekonomiska besparingar. Vår långa erfarenhet av brand, risk och säkerhet ger värdefull och världsledande kompetens inom brandsäkerhet i tunnlar, gruvor, bergrum och garage. 

Samarbete för säkerhet i tunnlar, gruvor och undermarksanläggningar

För att kunna uppnå säkerhet under mark är nätverk och kunskapsöverföring mellan samhällets olika aktörer nödvändig. Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår expertis genom aktivt deltagande i olika slags nätverk. Vi tar dessutom en aktiv roll i olika kommittéer och referensgrupper över hela världen. 

Konferenser för säkerhet i tunnlar, gruvor och under mark

För att göra morgondagens tunnlar, gruvor, bergrum och garage säkrare behöver forskare och problemägare arbeta tätt tillsammans, vilket det svenska nätverket TUSC är ett bra exempel på. Sedan 2003 har vi möjliggjort samarbete mellan världens experter genom att arrangera konferensen ISTSS – International Symposium on Tunnel Safety and Security. Vi anordnar även konferensen Fires in vehicles conference (FIVE) för värdefullt erfarenhetsutbyte och presentation av ny forskning.

Mer information

Vår expertis inom området

 • Brandutveckling och brandspridning i fordon under mark
 • Modellering av tunnelbränder
 • Brandutredningar
 • Fullskale- och modellskaleförsök i tunnlar
 • Dimensionerande bränder
 • Evakuering
 • Brandgasventilation
 • Släcksystem i tunnlar
 • Brandmotstånd
 • Risker med nya fordonsbränslen såsom CNG och vätgas
 • Räddningsinsats
 • Utbildning och konsulttjänster

Våra kompetenscentrum 

TUSC - Tunnel and Underground Safety Center

KCBU - Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar

Våra publikationer i DiVA

Publikationer inom området brand i tunnlar och undermarksanläggningar

Våra konferenser

ISTSS – International Symposium on Tunnel Safety and Security

FIVE Fires in vehicles conference

Jonatan Gehandler

Kontaktperson

Jonatan Gehandler

Forskare

+46 10 516 50 90

Läs mer om Jonatan

Kontakta Jonatan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Artur Storm

Forskare

+46 10 516 58 76

Läs mer om Artur

Kontakta Artur
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.