Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mögel i byggnader

Mikroorganismer i byggnader, i dagligt tal kallat mögel, är ett samhällsproblem med både ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser för samhälle och enskilda individer. RISE arbetar för att förebygga uppkomst av mögel i byggnader och för att befintliga skador ska åtgärdas på bästa sätt.

Mögelväxt i byggnader är en komplex process som påverkas av fukt och temperatur, egenskaper hos byggnadsmaterialet och mögelsvamparnas egenskaper. Komplexiteten medför utmaningar vid bedömning av risken för mögelväxt vid projektering av nya byggnader och för hur man ska utreda skador och tolka resultat från skadeutredningar.

På RISE har vi lång erfarenhet med att arbete med de biologiska processerna kring dessa frågor. Vi driver sedan många år forskning kring förutsättningarna för att mögel skall uppkomma på byggnadsmaterial. Detta har till exempel resulterat i en metod för att prova materials känslighet för mögel vid olika fuktnivåer. Den har validerats vid flera fältstudier och vi erbjuder materialtillverkare att prova enligt metoden. Resultaten kan användas för rätt materialval vid nybyggnation, med minskad risk för uppkomst av mögelskador. Materialtillverkare vänder sig ofta till oss för att som en del av produktutvecklingen prova hur väl material står emot mögelväxt vid höga fuktnivåer.

Mikrobiologiska analyser av byggnadsmaterial är en viktig del av en skadeutredning av fuktskadade byggnader för att bedöma omfattningen av en skada.  De ligger också till grund för relevanta och hållbara åtgärdsförslag. På RISE har vi i över tjugo år arbetat med att genomföra sådana analyser och vi har en bred och djup expertis inom området för att kunna detektera och kvantifiera mögelväxt i byggnader samt hur resultaten från sådana analyser kan tolkas.

Vi är måna om att de resultat och tolkningar som vi lämnar till dig som kund är forskningsbaserade. Vi är också måna om att det jobb vi utför ska vara kostnadseffektiv för dig som kund. Det kan till exempel innebära att vi avråder från att göra kostsamma analyser som ändå inte tillför användbar information vid utredning och åtgärdsförslag av fuktskador. Vi försöker, i möjligaste mån, samordna provningar som beställts från olika kunder för att kostnaden för varje enskild kund blir lägre.  

Kontaktperson

Pernilla Johansson

Forskare

+46 10 516 51 50

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Mögelresistens­provning av byggnadsmaterial

Det finns en risk för att mögel börjar växa på ett material då det exponeras för fukt. Olika material möglar olika lätt. Tillsatser i materialet kan öka eller minska motståndskraften.
Tjänst

Mögelresistens-provning

Ytors, materials och produkters resistens mot mögelpåväxt utvärderas enligt standardmetoder. Utvärderingen kan även baseras på annan lämplig metod och anpassas efter aktuell frågeställning och applikation.
Tjänst

Kritiskt fukttillstånd för mögel på byggnadsmaterial

När byggnadsmaterial exponeras för fukt finns det risk för mögel. En del material klarar av att exponeras för höga fuktnivåer utan att de börjar mögla, på andra möglar det redan vid lägre fuktnivåer. Den lägsta fuktnivån där mögel…
Tjänst

Skadeutredning av byggnader

RISE kan hjälpa dig med tillståndsbedömningar, utredning av skador och vara en oberoende part vid tvister.
Expertis

Innemiljö

Idag vistas vi 90 % av tiden inomhus. Hur vi upplever vår innemiljö i byggnader är därför mycket viktig för vårt välmående. RISE arbetar med utredningar av innemiljöproblem i fält, förebyggande arbete i byggnationsskedet som fukts…
Tjänst

Mikrobiell analys på byggnadsmaterial

När det finns fukt i en byggnad finns det risk för mögelskada. Mögel är idag ett samhällsproblem med både ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser och accepteras inte i en byggnad om det finns risk att innemiljön påverkas. När det…