Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kolhydrater och anjoner

Att analysera kolhydrater och anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan ge en ökad kunskap om kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är nödvändig för att reducera körbarhetsproblem.

Exempel på anjoner:

 • halogenider (ex klorid, jodid, bromid)
 • sura oxider (ex sulfat, karbonat, vätekarbonat, fosfat)
 • organiska syror (ex acetat)
 • sulfid
 • borat
 • klorat
 • oxalat

Vi mäter kolhydratsammansättning i massan: arabinos, galaktos, glukos, mannos and xylos.

Inkruster är allvarliga problem, inte minst när massabruken ökar slutningsgraden. Det är vanligt att kontrollera totalhalt av oxalat och andelen fria oxalatjoner för att få en uppfattning om risken för inkruster. Exempel på vanliga analyser är sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner vilka finns i bland annat kokvätskor. Det är också vanligt att analysera innehållet av klorat i samband med miljöanalyser för blekerier.

  papper och massaprover analyseras bland annat totalhalten av klor, totalhalten av svavel, organiskt klor och uttvättbar klorid och sulfat. För dessa analyser används jonkromatografi för slutbestämning av klorid och sulfat.

  Christina Wedin

  Kontaktperson

  Christina Wedin

  Coordinator

  +46 10 722 32 47

  Läs mer om Christina

  Kontakta Christina
  CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Kontakt

  Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

  Skicka meddelande
  CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Relaterat

  Expertis

  Massa

  Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
  Test & demo

  XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

  XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…
  Tjänst

  Varför skummar det?

  Genom att använda kundens filtrat eller andra processvätskor kan vi utvärdera olika skumdämparlösningar utan att man behöver göra stora och dyra fullskaleförsök.
  Tjänst

  Identifiera och utreda stenceller, fläckar eller spetor

  Stenceller, kan förekomma i pappersmassa innehållande asp eller gran, som orsakar slitage på processutrustning. Fläckar och spetor kan ge defekter på slutprodukter inom cellulosaprodukter.
  Tjänst

  Gasmätningar för svaggaser (TRS)

  Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser (TRS) har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft. Det som norm…
  Tjänst

  Analyser för råvarukontroll

  För att produktionen ska hålla samma eller högre kvalitet när ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera ett flertal kemikalier.
  Tjänst

  Analys av totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar

  TOC-instrument som kan förutom totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar även mäta totalkväve. Genom att exempelvis analysera totalkväve i bioreningens in- och utgående strömmar får man besked om reningens effekt vad gälle…
  Tjänst

  Metod för analys av grönlut med grönlutsslam, kalkgrus och mesa

  Separation av grönlutsslam från grönlut fungerar som de kemiska massaprocessernas njure. I och med att massaprocesserna sluts allt mer ökar betydelsen av att följa hur och om sammansättningen av slammet förändras för att säkerstäl…