Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Identifiera detaljer och ämnen i process och produkt

Organiska och oorganiska föreningar, ytor, grundämnen och mycket mer går att identifiera med hjälp av den teknik troubleshooting använder. FT-IR, ljusmikroskopi och SEM/EDX är vanligast men även GC-MS, separationstekniker används också för att lösa de problem som processer och produkter stöter på.

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan hjälpa er med både identifiering, felsökning och lösningar av nästan alla material och ytor.

Nästan alla typer av prover kan studeras och exempel på några är: Identifiering av föreningar i fast eller flytande form utan provberedning. Analyserna är både kvalitativ/kvantitativ. Den är användbar i samband med problemlösning, reklamationer, stöd till slutkund och kvalitetskontroll av olika råmaterial.

Typer av prover: Massa, papper, kartong, avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, oljor, smetar, inkruster, bigar.

Olika organiska föreningar: Polymerer, biomolekyler (ligniner, kolhydrater, oligosackarider, polysackarider, cellulosa, vitaminer), aromatiska föreningar, alifatiska föreningar, kolväten.

Olika molekylgrupper: Alkaner, alkener, arener, alkyner, arener, estrar, karboxylsyror, alkoholer. 

Oorganiska föreningar: Karbonater, karbider, metallorganiskt, komplex, mineraler, halogenider, sulfater.

Exempel på material: avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, inkruster, metaller.

Ljusmikroskopi

+

Svepelektronmikroskopi (SEM)

+

FT-IR spektroskopi

+

Gas kromatografi (GC)

+

Induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP)

+

Jonkromatografi

+

Karteringar

+

Mer information

Att tänka på när ni skickar era prover:

Avskrap i burk vid provtagning

Markera inte för nära defekten/problemet

Friläggning utförs på RISE i Örnsköldsvik

Skicka referenser
- Process- och funktionskemikalier/material
- Bra referensprov att jämföra med problem/dåligt prov

Jessica Sjöstedt

Kontaktperson

Jessica Sjöstedt

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 38

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Ved - Utvärdering av resultat vid garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier el…
Test & demo

Separering av cellulosa

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket, vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och …
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

Analysera metaller med låga detektionsnivåer

Inom skogsindustrin är metaller ofta närvarande i olika material och processer. Till exempel kan metaller användas som tillsatser i kemiska behandlingar för trä eller som katalysatorer i olika processer. Samtidigt kan metaller ock…
Erbjudande

Bioeconomy Arena - en katalysator för biobaserad innovation

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen…
Projekt

FORSKNINGSPROGRAM BIOEKONOMI – med industrin mot en hållbarare värld

Var kommer nästa genombrott? Det är förstås omöjligt att förutsäga. Men de som inte experimenterar, som inte utforskar möjligheten att skala upp labbresultat, kommer aldrig vara bland de första. Det lönar sig att forska, till…
Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen el…