Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Information och kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risker och incidenter i systemen.

Information och kommunikation inom totalförsvar

Det moderna samhället är beroende av IT-system. Många kritiska funktioner, såsom energiförsörjning, samhällets kommunikation och finansiella tjänster, skulle inte kunna fungera utan stöd från dessa system. Digitaliseringen möjliggör en bättre värld. Men samhället måste också ha en förmåga att förebygga, upptäcka och hantera risker och incidenter i IT-systemen. 

Fientliga handlingar och attacker blir allt vanligare

Fientliga handlingar mot offentliga och privata aktörer i Sverige samt de människor som bor här blir allt vanligare. Attackerna sker i form av propaganda och desinformation, driftstörningar i kritisk infrastruktur, spionage och läckage av privat data. För att kunna motverka detta krävs ökad förmåga inom många områden och det omfattar allt från ledning och organisation till hantering av kriser och intrång.

Vi förebygger genom kunnande

Den viktigaste komponenten i att försvara samhället, dess digitala system, dess information och kommunikation är kunnande. Vi vet inte var nästa kris uppstår, men vi kan träna människor att se svagheter och risker i systemen, vi kan träna dem att bygga verklig redundans och vi kan förbereda dem inför den dag de behöver agera snabbt.

Att testa systemen minskar riskerna

Vi kan också studera våra system, undanröja säkerhetsrisker genom att testa systemen och bygga reservplaner. På så sätt försäkrar vi oss om att komponenterna håller måttet och att systemen som helhet inte kombinerar de ingående komponenterna på ett riskabelt sätt.

RISE forskar inom information och kommunikation

RISE bedriver idag forskning som syftar till att skapa en säkrare digital värld och bidra till ett mer resilient samhälle. Vi bedriver projekt kring allt ifrån säkra IoT- och molnlösningar, cybersäkerhet, säkra autonoma fordon, integritetsbevarande identifiering till sätt att motverka påverkan genom desinformation. RISE forskare arbetar också med beteendeförändring hos användare av offentliga system, samt ökad förståelse för hur personliga data används och hur Sveriges befolkning ser på den utvecklingen. Våra testbäddar skapar möjligheter för testning av system och träning av individer i dessa områden.

RISE forskning bidrar till ett resilient samhälle

Med RISE forskning, utveckling och innovation bidrar vi till att göra samhället resilient och öka motståndskraften. Vi bidrar till att öka samhällets förmåga att klara av förändring, återhämta sig och vidareutvecklas. Samtidigt bidrar vi till en ökad förmåga för samhället att stå emot antidemokratiska krafter. Därigenom bidrar RISE till Sveriges demokratis stabilitet och vitalitet.

Exempel på RISE bidrag till information och kommunikation inom totalförsvar

  • Vi bidrar med forskning, utveckling, test- och demo samt utbildning inom cyberområdet genom vår verksamhet i Cyber Range
  • RISE understödjer myndigheter inom totalförsvar med tillämpad forskning inom ett flertal olika områden, exempelvis skydd mot informationspåverkan i projektet PODIUS tillsammans med Myndigheten för Psykologiskt Försvar.
  • Vi stöttar innovationsledning i kris i samverkan med myndigheter, i projekt så som "Skola Hemma"
  • Vi verkar för att utveckla fler partnerskap och verksamheter för att bidra till ett stärkt totalförsvar inom information och kommunikation.

Vi ser fram emot att höra av er.

Carl Heath
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Finansiella tjänster inom totalförsvar

Finanssektorn är helt beroende av teknisk infrastruktur och cyberattacker det främsta hotet mot sektorn. Företag och myndigheter genomför ambitiösa övningar och skyddet utvecklas ständigt. RISE bidrar i arbetet.
Expertis

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.
Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.
Expertis

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.