Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Media user experience

Medier fyller viktiga funktioner i vårt samhälle, t.ex. som källa till information, för kommunikation människor emellan och för nöje. Digitaliseringen har under de senaste decennierna öppnat för oändliga möjligheter till utveckling och nya medieupplevelser. Samtidig uppstår utmaningar t.ex. hur man motverkar att desinformation får spridning.

RISE expertis inom användarupplevelser och medier samlar kunnande inom medier, kommunikationsvetenskap, digitalisering och design av användarupplevelser (user experience). Vi tar oss an utmaningar tillsammans med partners i medieindustrin och samhälle med design och teknik som verktyg.

I våra projekt arbetar vi i användardrivna innovationsprocesser och inkluderar en mångfald av intressenter. Ett vanligt sätt att arbeta är att vi utvecklar idéer och nya koncept i iterativa och utforskande processer. Vi prototypar och utvärderar gärna idéer tidigt och i verkliga sammanhang. Genom ett upparbetat nätverk av partners och användargrupper kan vi snabbt etablera konkreta projekt. Vi utvecklar också våra innovationsmetoder kontinuerligt, t.ex. för att lösnignar skall bidra ett inkluderande samhälle eller hållbarhet med avseende på miljö. Ofta gör vi utvärderingar av prototyper med vetenskaplig metod.

I ett samarbete med RISE kan man forma små eller stora samarbeten och tillsammans utforska framtidens användarupplevelser för medieområdet. Vi bidrar i att utveckla idéer och testbara prototyper likväl som att skapa konsortier, projekt och ansökningar.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskape

Medierna är en central del av det demokratiska systemet och har en viktig uppgift att främja inkluderande offentliga samtal, särskilt i polariserade sammanhang. Projektet avser att via aktörsnära innovation stärka mediernas förmåg…
Projekt

Jämlikt i journalistik

Medierna spelar en viktig roll i hur vi uppfattar verkligheten. Att få representeras i medier blir därför viktigt. I detta projekt utforskades utmaningar och potential för innovation som kan främja inkluderande nyheter och digital…
Projekt

Kunnig på nätet - förstå informations­påverkan

I projektet Kunnig på nätet tar vi fram koncept för lärande om informationspåverkan på internet. Elever och lärare deltar i test och utvärdering av workshopen HashtagJag samt prototyper av material och digitala verktyg.
Projekt

Kunnig på nätet - spridning och utveckling

Projeket har arbetat med att vidareutveckla och sprida HashtagJag, ett material som vi tidigare tagit fram i ett projekt om informationspåverkan där syftet var att utforska sätt att lära unga om påverkan och vilseledande nätfenome…
Projekt

Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik. I projektet samarbetar forskare, utvecklare och kommunikationsexperter med lärare och elever för att utveckla ett verktyg för att lära ut källkritik i digitala medier. Nyhetsvärderaren är et…
Projekt

ConnectMe - prototyping safe spaces to talk

Medierna är en viktig del av det demokratiska systemet, där medier, makthavare och medborgare samverkar. Journalistikens roll att informera, granska och erbjuda forum för debatt är centralt i detta och för den samhällsutmaning som…
Projekt

DesignIT

Projektet DesignIT riktade sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom konkreta innovationsprojekt med forskare på RISE ökade företagens kompetens och erfarenhet inom innovation och interaktionsdesign.…