Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Media user experience

Medier fyller viktiga funktioner i vårt samhälle, t.ex. som källa till information, för kommunikation människor emellan och för nöje. Digitaliseringen har under de senaste decennierna öppnat för oändliga möjligheter till utveckling och nya medieupplevelser. Samtidig uppstår utmaningar t.ex. hur man motverkar att desinformation får spridning.

RISE expertis inom användarupplevelser och medier samlar kunnande inom medier, kommunikationsvetenskap, digitalisering och design av användarupplevelser (user experience). Vi tar oss an utmaningar tillsammans med partners i medieindustrin och samhälle med design och teknik som verktyg.

I våra projekt arbetar vi i användardrivna innovationsprocesser och inkluderar en mångfald av intressenter. Ett vanligt sätt att arbeta är att vi utvecklar idéer och nya koncept i iterativa och utforskande processer. Vi prototypar och utvärderar gärna idéer tidigt och i verkliga sammanhang. Genom ett upparbetat nätverk av partners och användargrupper kan vi snabbt etablera konkreta projekt. Vi utvecklar också våra innovationsmetoder kontinuerligt, t.ex. för att lösnignar skall bidra ett inkluderande samhälle eller hållbarhet med avseende på miljö. Ofta gör vi utvärderingar av prototyper med vetenskaplig metod.

I ett samarbete med RISE kan man forma små eller stora samarbeten och tillsammans utforska framtidens användarupplevelser för medieområdet. Vi bidrar i att utveckla idéer och testbara prototyper likväl som att skapa konsortier, projekt och ansökningar.

Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet

Medierna är en central del av det demokratiska systemet och har en viktig uppgift att främja inkluderande offentliga samtal, särskilt i polariserade sammanhang. Projektet avser att via aktörsnära innovation stärka mediernas förmåg…
Projekt

Jämlikt i journalistik

Medierna spelar en viktig roll i hur vi uppfattar verkligheten. Att få representeras i medier blir därför vikitgt. Projektet ska i samskapande processer kartlägga utmaningar och potential för innovation som kan främja inkluderande…
Projekt

Kunnig på nätet - förstå informations­påverkan

I projektet Kunnig på nätet tar vi fram koncept för lärande om informationspåverkan på internet. Elever och lärare deltar i test och utvärdering av workshopen HashtagJag samt prototyper av material och digitala verktyg.
Projekt

Kunnig på nätet - spridning och utveckling

Projeket har arbetat med att vidareutveckla och sprida materialet HashtagJag som togs fram i ett projekt om informationspåverkan där syftet var att utforska sätt att lära unga om påverkan och vilseledande nätfenomen.
Projekt

Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik. I projektet samarbetar forskare, utvecklare och kommunikationsexperter med lärare och elever för att utveckla ett verktyg för att lära ut källkritik i digitala medier. Nyhetsvärderaren är et…
Projekt

Digitalt deltagande för nästa generation

En utmaning för mediebranschen idag är hur man utformar användarupplevelser som erbjuder en säker sfär så att deltagande uppmuntras. Målet med projektet var att involvera ungdomar i samskapande och deltagande design av framtida id…
Projekt

ConnectMe - prototyping safe spaces to talk

Medierna är en viktig del av det demokratiska systemet, där medier, makthavare och medborgare samverkar. Journalistikens roll att informera, granska och erbjuda forum för debatt är centralt i detta och för den samhällsutmaning som…
Projekt

DesignIT

Projektet DesignIT är ett treårigt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom konkreta innovationsprojekt med forskare på RISE ska projektet öka företagens kompetens och erfarenhet …