Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Demokrati och digtalisering

Samhällets digitala transformation påverkar oss alla på många olika sätt, och även vår demokrati. Demokratin är inte statisk utan måste utvecklas för att möta sin samtid och utveckling. För att stärka demokratin och samhället är forskning, innovation och utveckling viktiga dimensioner.

Demokratin är under ständig förändring och utveckling. Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna för vår tids förändring och det skapar såväl möjligheter som utmaningar för demokratin. Digitalisering kan skapa bättre förutsättningar för människor att mötas, träffas, fatta beslut och utveckla demokratins verktyg, metoder, processer och funktion. Men samtidigt kan demokratin utsättas för hot på grund av digitaliseringen. Desinformation, näthat, digitala klyftor och cyberhot är exempel på hot mot demokratin. 

Vi som jobbar med demokrati och digitalisering i RISE möter dessa utmaningar och möjligheter med en tvärdiciplinär kompetens där sociala, samhälleliga, tekniska och juridiska perspektiv möts. Vår kompetens skapar möjligheter till förnyelse och transformation genom tillämpade forskningsprojekt och utforskande arbete i samverkan. Vår kompetens stöttar och utvecklar våra partners arbete för en stark demokrati. Vi arbetar för att motverka digitaliseringens negativa aspekter, samtidigt som vi engagerar oss i utforskande och framåtblickande arbete för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för demokratin.

 

Carl Heath
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.