Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

IoT i offentlig sektor

Digitaliseringen ses ofta som en möjliggörare för att skapa hållbara samhällen, men sanningen är att det är en förutsättning för att komma dit. Med insamling av olika typer av data skapas förståelse för hur städer fungerar från flera olika perspektiv och hur det kan göras bättre för både medborgare, näringslivet och miljön.

Vad är IoT?

IoT står för "Internet of Things", och innebär realtidsinsamling av data från uppkopplade ting i staden. Det är exempelvis sensorer som mäter exempelvis antal personer som passerar en specifik punkt eller uppkopplade elmätare i byggnader. Användningen av uppkopplade enheter förväntas öka kraftigt framöver och det behöver städerna kunna hantera på ett kontrollerat och skalbart sätt, både gällande datahantering, infrastruktur och system. Filmen bredvid illustrerar visionen om IoT i den ”smarta staden”.

Det finns redan väldigt mycket data som mäts och samlas in i städerna i dag men som av olika anledningar inte är speciellt tillgängliga. Det kan vara att en förvaltning använder sig av en databas eller system som bara personalen där vet hur man använder. Det kan vara data som mäts och ägs av en leverantör till staden och på det sättet är inlåst trots att det mycket väl kan ha ett värde för andra. Den ”smarta staden” handlar därför inte bara om nya, coola sensorer och tjänster. Den handlar minst lika mycket om att digitalt uppgradera redan existerande processer och förfaranden. Och den handlar om att koppla nyttan av data mot själva verksamheten och samhället i stort.

Oavsett tjänst och datakälla behövs plattformar där man samtidigt kan hantera och kombinera dagens befintliga ”dolda” data som ofta inte är i realtid, med nya typer av realtidsdata.

Varför IoT?

Digitaliseringen ses ofta som en möjliggörare för att skapa hållbara samhällen, men sanningen är att det är en förutsättning för att nå de hållbarhetsmål som finns. Detta gäller såväl klimat- som sociala mål.

För att kunna effektivisera, ta bättre och mer informerade beslut och följa upp åtgärder, insatser och utvecklingen i städer kommer mycket mer data behövas samlas in, delas och förädlas inom städer och externt. Detta kräver teknisk och även organisatorisk utveckling.

Vad kan RISE?

RISE har i flera projekt arbetat med att förstå förutsättningar och krav för implementering av IoT i offentlig sektor. Detta gäller såväl tekniska som organisatoriska förutsättningar, samt krav på säkerhet. Vi jobbar även med nyttorealisering och nya affärsmodeller.

RISE kan stötta och vägleda kring krav, förutsättningar och principer för IoT och plattformar, erbjuda test och demo för tekniska lösningar och säkerhet, coacha om organisatoriska förmågor, och vi kan vara en FoU-partner för att testa nya implementeringar eller användningsområden.

Kontakta oss gärna för mer information eller för idédiskussion!

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

City as a Platform

City as a Platform samlar 18 kommuner vilka kommer att utforska, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nat…
Projekt

Connected SRS - Smart Hållbar Stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilområden, vilket skapas stora behov av ökad datainsamling för uppföljning och planering. Vilka data behövs för en hållbar och smart stad, hur tillgängliga är dessa idag, o…
Test & demo

Cyber Range

Cyber Range är en testbädd som drivs av RISE, där kan man bygga en virtuell miljö som är helt kontrollerad, och erbjuda verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system. Här kan företag och organisationer testa nya delar i ett sy…
Projekt

Nationell Skalning Öppna Data

Projektet NSÖD var en katalysator för att genomförda och pågående initiativ inom öppna data främst offentliga sektor ska få ökad spridning och kunna skalas upp. Genom uppskalning möjliggörs en nationell kraftsamling för att Sverig…
Test & demo

ICE test och demo

En testbädd för digitalisering och IT-infrastruktur.
Berättelse

Städerna behöver data för att bli smarta

En förutsättning för att skapa smarta städer där tillämpad AI, digitala verktyg och tjänster underlättar invånarnas vardag och effektiviserar stadens funktioner ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv är data. Sverige ligger lå…