Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Funktionella biomaterial

Nästa generations funktionella biomaterial och hållbara livsmedel utvecklas via design av specifika materialegenskaper.

Prototyppåse för musli
Foto: Mats Stading
Prototyppåsar för müsli tillverkade av papper belagt med en syrgasbarriär gjord av protein.

Barriäregenskaper hos en bioplastförpackning, frisättning från ett läkemedel och smaklig konsistens i ett livsmedel är alla exempel på materialegenskaper hos biologiska material som designats för en specifik uppgift. Den grundläggande materialvetenskapen bakom egenskaperna är densamma som för plast, metall, betong och andra konstruktionsmaterial, men de eftersträvade egenskaperna är olika. Vi kan exempelvis använda stärkelse för att göra hållbara och starka plastpåsar, medan samma stärkelse också kan användas för göra ostbågar. I det senare exemplet eftersträvar vi inte maximal styrka utan krispigheten hos en skumstruktur som ger rätt tuggmotstånd och smakfrisättning.

Materialdesignen kräver en kombination av materialvetenskap, mikroskopi och modellering och vi har avancerad analysutrustning såsom reometrar och dragtestare anpassade för svaga biomaterial likaväl som mikroskop för karaktärisering på alla längdskalor med hjälp av elektron-, konfokal- och ljusmikroskopi så väl som tillgång till stora infrastrukturer för röntgen- och neutronspridning. Aromanalys kompletterar med ett fingeravtryck av det vi upplever som lukt eller odör. Modellering och simulering ger möjlighet att förutsäga materialens uppförande från deras mikrostruktur.

Vi erbjuder avancerad produktutveckling och design av önskvärda materialegenskaper, analys, problemlösning och konceptutveckling.

Mats Stading

Kontaktperson

Mats Stading

Senior forskare

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Mat som förebygger åldersskörhet

Andelen äldre ökar i befolkningen och många äter för lite och blir svaga och sköra. GoIndependent samlar svenska och japanska forskare för att utveckla energirik och hälsosam, god mat som är lätt att tugga och svälja och som bibeh…
Projekt

Framtidens mål

Många äldre lider av undernäring vilket bidrar till ohälsa, personligt lidande, förlängda sjukhusvistelser och höga vårdkostnader. 3D-utskrift är en innovativ teknik på livsmedelsområdet med unika möjligheter för automatiserad til…
Berättelse

3D-skrivare istället för kock

Forskare på RISE arbetar med att ta fram god och tilltalande mat för en åldrande befolkning, bland annat genom att använda 3D-teknik. I framtiden kanske kocken på våra äldreboenden är en 3D-skrivare.
Projekt

Prata med maten i munnen!

Med beröringsfria magnetiska metoder kan man bestämma rörelsen hos magnetiska partiklar av t.ex. järnoxid, vilket ger texturen och konsistensen runt partiklarna och egenskaper såsom viskositet. Detta ger i sin tur ett mått på aggr…
Berättelse

Konstgjord strupe löser sväljproblem

Problem med att svälja mat och dryck är vanligare än man kan tro och ökar med stigande ålder. För att komma tillrätta med problemet har RISE varit med och utvecklat en modell av en strupe där man kan detaljstudera matflödet. Nu sk…
Projekt

Modell av vår strupe för effektiv produktutveckling

Gothenburg Throat är en modell av den övre delen av strupen som är en passage för både luft, mat och vätska. Modellen används för att studera flödet av olika typer av mat för att utveckla mat som är behaglig och säker att svälja, …
Projekt

Nya produkter från svenska rotfrukter

Odling av svenska rotfrukter är klimatssmart då det ofta sker på friland med en lång säsong men samtidigt är de idag kraftig undernyttjade. Detta trots att de alla har ett högt fiber- och stärkelseinnehåll. Målet med projektet är …
Projekt

Neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forsknings­infrastruktur

RISE arbetar för att göra neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskaliga forskningsinfrastrukturer, som MAX IV, ESS, P21 @Petra III samt liknande anläggningar och experimentstationer, mer relevanta och tillgängliga för indust…