Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Vår fysiska testbädd

Inom ramen för projektet Testbed PFAS har RISE en komplett testbädd. Här finns möjlighet att testa och utvärdera släckmetoder och reningstekniker.

Fysisk testbädd i Testbed PFAS

RISE testbädd inom projektet Testbed PFAS erbjuder flera möjligheter att testa både släckmetoder och reningstekniker.

Till vårt förfogande har vi specialbyggda brandhallar i Borås. Vi erbjuder dessutom flera kompletta laboratorier med den senaste teknologin som behövs för att utvärdera reningstekniker. Allt för att stötta forskningen till att hitta nya släckmetoder och att identifiera effektiva sätt att rena mark och vatten från PFAS-föroreningar.

tester i laboratoriet testbed pfas
Forskare Tove Mallin håller i prov för test av PFAS
Forskare utför vatten och jordprover i laboratorium
Testbed PFAS- vattenprover
tre medarbetare som arbetar i laboratoriet för projektet testbed pfas
medarbetare i brandhall på RISE
testbed pfas test i brandhall pfas-fri släckvätska

 

Syftet med testbädden

Syftet med testbädden är att ge rätt förutsättningar för att identifiera och utvärdera metoder för projektet Testbed PFAS. Den fysiska testbädden gör det möjligt att testa och utvärdera ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning. Testbäddens faciliteteter möjliggör också test av reningsmetoder för efterbehandling av kontaminerad mark och vatten. Testbädden ska bidra till samhällets behov av realistiska och kostnadseffektiva saneringsmetoder för PFAS-förorenade områden. Resultaten från testbädden kommer att användas som underlag för framtida upphandlingar.

Olika tekniker testas för att rena PFAS-förorenat vatten.

Laboratorier i Borås

RISE har flera fullt utrustade laboratorier i Borås. Här finns den modernaste tekniken för analys och provtagning. Vi genomför provupparbetning och analys där vi identifierar vilka PFAS-ämnen som finns i förorenad jord och vatten. Därefter testar vi olika reningstekniker för att kunna verifiera effektiva metoder och validera resultaten.

Ett jordprov förorenat med PFAS ska testas med nya reningstekniker.

Brandhallar och brandtestfält

På RISE finns en speciellt framtagen brandhall där vi kan utföra alla slags försök som involverar bränder. Till brandhallarna tillhör ett fullskaligt brandsläckningssystem. Inom testbädden kan vi testa nya släckmetoder på allt från från mindre objekt till bränder i flygplan. En grundläggande del i testerna är att kunna fastställa om bränderna släcks lika snabbt och lika fullständigt med de nya metoderna. 

Inom ramen för testbädden finns också tillgång till ett antal större brandtestfält, där det finns möjlighet att skala upp testerna med nya släckmetoder. Testerna på brandtestfält är ett viktigt komplement till våra tester i brandhallarna.

De alternativa släckmedlen utan PFAS utvärderas avseende bland annat släckförmågans effektivitet och tid.

PFAS-förorenade områden i Sverige

När effektiva reningstekniker inom testbädden har identifieras genom tester i laboratorieskala så genomför vi därefter mer storskaliga utvärderingar på befintliga förorenade marker. Genom att utföra testerna i fält kan vi klarlägga hur väl metoderna fungerar i praktiken. 

Ett steg i processen för att testa olika reningstekniker på RISE.

Expertis

Projektet Testbed PFAS har tillgång till hela RISE samlade expertis. Seniora forskare arbetar sida vid sida med experter inom området. I testbädden ingår främst expertis inom kemi, miljö och brandsäkerhet, men även andra kompetenser involveras när det behövs.

Läs mer om vår expertis på vår expertissida.

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.