Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE Partnerskap - Digitalisering och lärande

RISE experter inom livslångt lärande har ett etablerat partnerskap med nio huvudmän inom utbildningssektorn. Ett långvarigt samarbete inom tillämpad forskning och utveckling på området digitalisering och lärande. 

Utbildningssektorn har ständigt behov av ny kunskap och utveckling. En utveckling där digitala innovationer, tjänster och produkter idag är centrala för att alla ska kunna erbjudas tidsenlig utbildning av hög kvalitet. Innovationsbehoven liksom innovationspotentialen har aldrig varit större.

RISE partnerskap för digitalisering och lärande är ett långsiktigt samarbete där nio svenska skolhuvudmän samverkar med RISE kring tillämpad forskning. Genom partnerskapet har en arena för ett effektfullt och snabbrörligt utforskande skapats. Ett utforskande som är centralt för förmågan att designa utbildning i den pågående samhällstransformationen, en transformation där digitalisering, automatisering och globalisering kraftigt påverkar utbildningslandskapet.

Partnerskapet testar och utvecklar produkter, processer och system och bidrar till ny kunskap och kunskapsdelning genom olika former av samarbeten, såväl inom ramen för partnerskapet som med externa aktörer som lärosäten, organisationer och leverantörer. De nio skolhuvudmännen utgör därför tillsammans med RISE experter stommen i ett starkt växande kompetensnätverk vilket bidrar till utveckling på området digitalisering och lärande nationellt, såväl som internationellt.

RISE partnerskap för digitalisering och lärande verkar i sin nuvarande form fram till och med januari 2023.

Kristina Björn

Kontaktperson

Kristina Björn

Senior projektledare/utbildningsstrateg

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.