Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Robbit, en gör-det-själv, öppen fjärrnärvarorobot
Foto: Niels Swinkels

Robbit

Robbit är en robot som gör det möjligt för hemmasittande barn att vara delaktig i skolan på distans. Den är lätt och billig att sätta ihop, och byggs på öppen mjuk- och hårdvara. Roboten styrs enkelt från en surfplatta eller dator.

Utbildningstiden är en betydelsefull period i varje människas liv, den innebär bland annat möjligheten att öva på sociala, demokratiska och ämnesspecifika färdigheter som ger kunskaper, formar och utvecklar individen. Skolgången är laddad med olika minnen, funderingar och känslor för varje , där olika villkor kan ha betydelse. Det svenska skolsystemet vill ge varje elev de förutsättningar den behöver för att nå de kunskapsmål som finns inom skolan. Skolan behöver därför ha tillgång till olika former av stöd och anpassningsåtgärder.

Ett område som är under diskussion idag är svårigheten att nå den så kallade “hemmasittaren”, barn som av olika anledningar inte kan delta i skolans befintliga miljöer. Ännu finns det inget fungerande och kostnadseffektivt tillvägagångssätt att möta upp detta. Området är komplext och innefattar olika parter som till exempel skolan,eleven, familjen och deras olika utgångspunkter. I detta projekt görs ett försöker angripa ämnet genom att utforska om det tekniska fältet kan hitta nya effektiva verktyg för skolan. Genom att vända sig mot digitalisering går det att skapa nya möjligheter för människan att kommunicera och lära sig på. Digitaliseringen är inte i sig en lösning utan förhoppningsvis ett medel som kan användas på ett fungeraande sätt i detta sammanhang.

Prototypen Robbit är designad specifikt för skolan och i projektet är syftet att utveckla en prototyp som ger användaren kontroll över sin data, ska vara lättillgänglig, enkel att bygga ihop och att byta delar på. Tanken är att både elever och skolan enkelt ska kunna använda Robbit genom att delta från sin dator, smartphone eller surfplatta. Projektet Robbit är en prototyp som kan ha potential att bli en pedagogisk resurs för den som inte har möjlighet att delta i ordinarie skolverksamhet.

Sammanfattning

Projektnamn

Robbit

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledning, konceptualisering och utveckling

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

600 000 SEK

Finansiärer

Skellefteå kommun

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Niels Stor Swinkels

Kontaktperson

Niels Stor Swinkels

Researcher

Läs mer om Niels

Kontakta Niels
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.