Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE Skolpartnerskap - för skolans förnyelse i en digital tid

RISE experter inom livslångt lärande har två etablerade partnerskap med tretton skolhuvudmän inom utbildningssektorn. Partnerskapen  innebär ett långvarigt samarbete inom tillämpad forskning och utveckling på området förnyelse av skola och lärande i en digital tid. 

I RISE Skolpartnerskap samlas skolhuvudmän i  ett långsiktigt samarbete med fokus på skolans förnyelse i en digital tid.
Medlemmarna utgörs av representanter från dussinet kommunala och fristående skolhuvudmän som tillsammans bygger en arena  för att utveckla ny kunskap, testa produkter,  processer och system, medverka i forskning och samverka med experter.

De snabba tekniksprången, den gröna omställning och andra systemtransformationer påverkar skola  och på vilket sätt vi tar oss an det professionella lärandet.. Det gör att människors och organisationers vilja och förmåga att lära, lära om och utvecklas är avgörande för hur vi tar oss an framtiden. Behovet av att finna nya lösningar på komplexa utmaningar är stort – inte minst i skolan och för lärandet.

Partnerskapet utgör ett komptensnätverk som bidrar till utveckling och förnyelse såväl nationellt som lokalt.

Här kan ni ta del av vad vi gör inom partnerskapen (2):

Lotta Fransson

Kontaktperson

Lotta Fransson

Projektledare

+46 72 451 19 36

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.