Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Avsiktsförklaring RISE Skolpartnerskap

RISE Partnerskap för förnyelse av skolan i en digital tid samlas kring en avsiktsförklaring om ett långvarigt samarbete inom tillämpad forskning och utveckling. Partnerskapet samverkar för att tillgodose partners behov av innovation och nytänkande med ambitionen att aktivt bidra till utveckling såväl lokalt som nationellt.

Genom partnerskapet skapas ett sammanhang där huvudmän och ansvariga inom utbildningssektorn utvecklar ny kunskap, testar produkter, processer och system och får tillgång till omvärldsanalys, medverkan i forskning och samverkan med experter. Partnerskapet utgör ett växande kompetensnätverk som påskyndar och bidrar till utvecklingen.