Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Governance Innovation Sverige (GOVIS)

För omställning mot en hållbar framtid krävs bättre samverkan och organisering - en ökad förmåga att förutse samhällsutmaningar, uppskatta dess konsekvenser och implementera nya lösningar.

Governance Innovation Sverige är en nationell samlingsplats för förändringsarbete, dialog och kunskap som adresserar behovet av, och inspirerar till, förnyad och ändamålsenlig styrning och ledning.

Vårt samhälle blir alltmer komplext. Traditionella och etablerade organisationsstrukturer och ledarskapsmodeller är inte längre alltid hållbara. För att komma till rätta med gränsöverskridande problem och utmaningar behöver vi utveckla nya modeller, processer och strukturer för samskapande och samverkan. Lyckas vi med detta kan vi snabbare lösa fler av de komplexa utmaningar vi står inför, med desto mindre resurser och negativa konsekvenser.

Vi på Governance Innovation Sverige vill att systemet ska hjälpa oss att utvecklas. Vi har startat samarbetsinitiativet GOVIS för att gemensamt undersöka vi hur vi kan säkerställa ett system för styrning och organisering som främjar ändamålsenliga lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar, och facilitera en utveckling i denna riktning.

Vårt mål är att skapa ett samhälle som främjar bästa möjliga hälsa och välstånd, för så stor del av oss och vår planet som möjligt, på så lång sikt som möjligt, genom att bättre tillvarata gemensamma resurser och utvecklingsmöjligheter.

På denna sida kan du läsa om initiativet, hitta information om Governance Innovation och GOVIS pågående arbete, samt hur du kan engagera dig eller hålla dig uppdaterad framöver.

Varmt välkommen!

Mer Governance Innovation