Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Om Governance Innovation Sverige

Governance Innovation Sverige är en nationell samlingsplats för förändringsarbete, dialog och kunskap som adresserar behovet av förnyad och ändamålsenlig styrning och ledning.

Vi står inför samhällsutmaningar där våra nuvarande sätt att styra och organisera inte räcker till, eftersom våra system för governance formades i tider av mindre komplexitet.

Genom GOVIS mobiliseras samhällsaktörer för att tillsammans skapa ändamålsenliga system för styrning, ledning och organisering för ett gott resursutnyttjande och en bättre värld.

GOVIS startades sommaren 2021 med målet att öka samhällets förmåga att hantera komplexa samhällsutmaningar. Vi placerar oss i mellanrummet mellan sektorer och aktörer för att bjuda in alla delar av samhället till att skapa bättre förutsättningar för effektiv och värdeskapande framtida governance.

Engagera dig – var med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.