Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Governance Innovation Sverige - Case

Här publicerar vi företrädesvis exempelcase på god governance och lyckad governance innovation.

Exempel på Governance Innovation

Governance Innovation är innovation av våra system för ledning, styrning och organisering för ett samhälle karaktäriserat av ändamålsenlighet, effektiv samverkan och förutsättningar att snabbt ställa om inför oväntade utmaningar.

En innovation för oss är en värdeskapande idé, ny eller med en ny tillämpning. Att innovera innebär att omsätta innovationer i praktiken. Vi på Governance Inonvation tror därför att vi måste våga testa nya lösningar för att kunna utveckla dem.

För att säkerställa bästa möjliga Governance måste vi våga göra saker på ett nytt sätt. Bra styrning och ledning består av många olika beståndsdelar – system, ledarskap, implementering, effektiv resursanvändning och utnyttjande av tillgänglig information (data).

Framtidens socialtjänst i Hässelby/Vällingby

+

Skola hemma

+

Collective Impact Husby

+