Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Omställningslyftet framtidssäkrar svenskt näringsliv

Vi vill nå 1,5-gradersmålet, men hur kan enskilda företag egentligen bidra och samtidigt stärka sin konkurrenskraft? Omställningslyftet gör det enklare för företag att hitta sin väg till en klimatneutral verksamhet.

Idag finns en bred samsyn i samhället om att det behövs en omställning av näringslivet för att vi ska nå 1,5-gradersmålet och på så vis undvika ekosystemkollaps. Redan idag finns mycket stöd att få för enskilda företag, ja det finns så mycket hjälp att det närmast är svårt att se skogen för alla träd.

– Det finns ett gediget stödsystem, och det är det som är lite av en utmaning. Ofta behöver företagen lägga mycket tid bara på att förstå stödsystemet för att vara hjälpt av detsamma, och bara att avgöra om det till exempel lämpar sig bäst att vända sig till Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vinnova eller Almi kan vara en utmaning i sig, konstaterar Andreas Johansson, forsknings- och affärsutvecklingschef samhällsbyggnad på RISE.

Överlapp försvårar

Något som gör stödsystemet än mer svårnavigerat är att flera av instanserna överlappar, både i inriktning och metoder.

– Mycket hänger ihop, men är det effektivisering, digitalisering eller cirkulära affärsmodeller jag behöver kunna mer om eller är det egentligen samma sak? Och allt kanske täcks in om man bara jobbar med hållbarhet eller innovationsledning, eller så gör det inte det? Många gånger är det svårt att se vad som är hönan och vad som är ägget, och vad som är just ditt företags behov, säger Andreas Johansson.

Är man intresserad av att framtidssäkra sin verksamhet tycker jag att man ska höra av sig till oss redan nu

För att göra stödsystemet mer lättnavigerat och skapa en gemensam ingång och hjälp att hitta den röda tråden så har RISE, tillsammans med ett 20-tal andra aktörer, tagit fram ett program som kallas Omställningslyftet.

– Sverige har god erfarenhet av sådana här nationella program, digitaliseringslyftet till exempel. Vår ambition den här gången är att skapa en slags central som samlar stödsystemet, synliggör vilken hjälp som finns att få och hjälper enskilda företag att navigera i det.

Digitala verktyg och konkret hjälp

Men målet är inte bara att synliggöra möjligheter och erbjuda omvärldsbevakning, utan också att erbjuda mer konkret hjälp. Via digitala verktyg så kan man självskatta sitt företag, sin situation och sitt behov med hjälp av enkla frågesnurror.

- Det finns också möjlighet att få hjälp av coacher med till exempel strategiutveckling, och att delta i workshops tillsammans med andra företag i liknande situation för att inspirera varandra och undvika att stöta på problem som andra redan har löst.  Omställningslyftet är kopplat till olika finansieringsmekanismer.

– Är man intresserad av att framtidssäkra sin verksamhet tycker jag att man ska höra av sig till oss redan nu. Vi vet att många företag ser att mycket händer på marknaden, det finns en insikt om att man behöver ställa om, men man vet inte hur. Skriver man under på den känslan, då ska man definitivt kontakta oss, avslutar Andreas Johansson.

Andreas Johansson

Kontaktperson

Andreas Johansson

Marknadschef

+46 10 516 51 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.