Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatdatabas för smartare matkonsumtion

Vad har våra val för effekt på klimatet? Det är i dag självklart för många att fråga sig inför ett köp – och kraven på att kunna redovisa det ökar från kunderna. RISE Klimatdatabas har svaren på frågorna om mat.
– När klimatdatabasen används för att illustrera råvarors och måltiders klimatpåverkan i olika verktyg och applikationer gör den verkligen nytta, säger Britta Florén, expert på livscykelanalyser hos RISE.

Det är viktigt att göra det enkelt att få veta vilket klimatavtryck en maträtt eller ett livsmedelsinköp innebär. När fler har möjlighet att ta till sig informationen ökar möjligheten till medvetna och klimatsmarta val.

Flera aktörer har tagit fram lösningar där kunderna kan se sin klimatpåverkan. Som grund för beräkningarna ligger RISE klimatdatabas. Den baseras på livscykelanalyser av mer än 750 livsmedel som representerar svensk livsmedelskonsumtion. Varje vara har fått ett klimattal som visar vilken klimatpåverkan varan har. 

– Livscykelbaserad miljöinformation, som RISE klimatdatabas bygger på, är som vi ser det, det effektivaste sättet att möta fler utmaningar i produktionskedjan eller ur ett samhällsperspektiv för att underlätta en mer hållbar konsumtion, säger Britta Florén, expert på livscykelanalyser hos RISE.

I en livscykelanalys räknar man på varans påverkan genom alla steg. Metoden för att mäta klimatavtrycken är ISO-standardiserad och kvalitetssäkrad. Det synliggör bland annat vilken påverkan animaliska produkter har då även foderproduktionen och alla steg i djuruppfödseln och skötseln räknas in. I livscykelanalysen blir det tydligt att skilja stort från smått för att prioritera åtgärder som gör störst effekt.

Används för skolmaten

Databasen utvecklas hela tiden och innehållet uppdateras årligen. Störst nytta gör databasen när den används för att synliggöra valen. Till exempel genom att sätta ett klimatvärde på en maträtt eller direkt på produkterna.

Allt fler kommuner, landsting och regioner klimatberäknar  i dag sina menyer för skolor och sjukhus med hjälp av RISE klimatdatabas i sina kostdatasystem parallellt med att de beräknar måltidernas näringsinnehåll. Det ökar kunskaperna och medvetenheten för de som arbetar med de offentliga måltiderna och beräkningarna kan också användas som ett underlag för kockarna när recepten förändras. Man kan också berätta för måltidsgästerna om klimatavtrycken. Även i den privata restaurangsektorn finns ett ökat intresse för klimatberäknade måltider och menyer.

Gör klimatpåverkan tydligare

I klimatdatabasen går det att se att ett kilo nötkött har 270 gånger större klimatpåverkan än ett kilo potatis. Eller att öl har tre gånger så stor påverkan som bryggkaffe – men att båda har mindre klimatpåverkan än mellanmjölk.

Det övergripande syftet med klimatdatabasen är att genom ökad kunskap minska klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion – och att i samarbete med olika aktörer i livsmedelskedjan bidra till en hållbar produktion.

Ett exempel är hur företaget DKAB i Kungsbacka tillsammans med RISE utvecklat nya klimattjänster i deras verktyg Hantera Livs. Verktyget används vid ungefär hälften av alla offentliga livsmedelsinköp i Sverige.

– Det är jättebra för oss att vi har fått lägga in så många livsmedels klimatpåverkan i vårt verktyg. Det betyder mycket för de kunder som har detta på agendan, och de blir allt fler, säger Bengt Dalesjö, vd på DKAB.

Den totala statistik som verktyget Hantera Livs nu kan ge visar att köttinköpen i knappt hälften av Sveriges offentliga livsmedelsinköp står för 10 procent av de inköpta mängderna i ton, men för 50 procent av klimatpåverkan. Grönsaker står för 25 procent av inköpt mängd, men för bara 6 procent av klimatpåverkan.

Växande intresse för matens påverkan på miljön

Även inom handeln finns ett intresse för att underlätta mer medvetna val för sina kunder. Mat.se är en matbutik på nätet som nu tagit hjälp av klimatdatabasen.

– Våra kunder blir allt mer medvetna om matens klimatpåverkan. Förändrade matvanor kan därför göra enorm skillnad säger Anders Jacobsson, marknadschef på Mat.se. Vi vill hjälpa till med att hitta rätt bland all information och göra det enklare för kunderna att handla klimatsmart.

Intresset för klimatdatabasen växer och RISE har under 2018 inlett en dialog med konsumentminister Per Bolund. Syftet är att utveckla klimatdatabasen till en öppen, nationell databas, tillgänglig för fler, för att skapa ökad klimatnytta inom ramen för regeringens strategi för Hållbar konsumtion.

– Vi har föreslagit en nationell finansiering för att utveckla klimatdatabasen till en öppen nationell databas för livsmedel som då kan bli tillgänglig för fler. Den skulle på så sätt kunna bli ett viktigt verktyg för olika aktörer i livsmedelskedjan i arbetet med att klara Sveriges klimatmål, säger Britta Florén.

Published: 2018-10-22