Skip to main content
RISE logo

Innovation test bed for development and production of nanomaterials

LEE-BED samlar världsledande europeiska forsknings- och teknikorganisationer (FTOs) och industrin för att skapa en Öppen Innovations TestBädd (OITB) med inriktning på nanomaterial och inbyggd elektronik.

Koncept

LEE BED är en öppen testbädd för utveckling och produktion av nanomaterial för inbyggd elektronik. LEE BED för samman världsledande forskningsinstitut inom tryckt elektronik för att skapa en miljö dit intressenter av tryckt elektronik kan vända sig för utvärdering av tryckt elektronik för deras applikation. I testbädden får du tillgång till en teknologisk, ekonomisk, säkerhetsbedömning samt toppmoderna anläggningar inom produktion av nanomaterial, bläckformulering och digital tillverkning.


LEE BED Concept

I den schematiska bilden ovan visas det övergripande konceptet med testbädden. Via den gemensamma inträdespunkten får intressenterna en teknologisk-, ekonomisk- och säkerhets-bedömning med att införa nanomaterial in i deras produkter. Vid en positiv bedömning erbjuds intressenterna en möjlighet att genomföra pilotprojekt i fas II. Framgångsrika pilotprojekt genomgår fas III där kunskapsöverföring, IPR-diskussioner och affärsplan slutförs.

RISE har två huvuduppgifter i projektet.

  • Uppgradering av pilotproduktion av bläckformuleringar för inkjet baserat på nanomaterial.
  • Uppgradering av inkjet pilotproduktion

Partner

LEE BED består av både slutanvändare och forskningsinstitut från olika delar av EU. Forskningsinstituten täcker områden som produktion av nanopartiklar, bläckformuleringar, tryckprocesser, karakterisering till marknadsanalyser och livscykelanalyser.


Summary

Project name

LEE BED

Status

Active

Region

Region Östergötland

RISE role in project

Uppgradering av pilotproduktion och utveckling av bläck för inkjet

Project start

Duration

2022-12-31

Funders

Horizon 2020

Project website

Coordinators

Supports the UN sustainability goals

17. Partnerships for the goals
David Nilsson

Contact person

David Nilsson

Forskare

Read more about David

Contact David

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.