Skip to main content
RISE logo

Sofia Ohnell

Affärs- och Innovationsområdeschef

Location
Göteborg
Unit
Affärsutveckling (109204)
+ Show more