Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vedundersökningar

Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandningen om jag ändrar flisstorleken och får en annan fraktionsfördelning?

Syfte

I RISE pilotkokeri kan upp till sex insatskorgar användas så de olika flissorterna eller flisfraktionerna hålls åtskilda under hela koket. Det gör det möjligt att koka upp till sex olika råvaror eller flisfraktioner i samma kok och med samma betingelser.

Efter defibrering kan utbyte, kappatal, viskositet, rejekt, kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper analyseras separat för varje massa eller av olika blandningar helt efter kundens eget behov. En annan viktig egenskap att studera, oavsett variationer, är flisens fysiska dimensioner. Vid sulfatkokning är flisens tjocklek viktigast för att få en optimal impregnering.

Efter koket bleks de olika massorna för att utvärdera blekbarheten och erhållna massaegenskaper som exempelvis styrkeegenskaper och optiska egenskaper. Med RISE storleksmässigt anpassade konkvarn och experimentpappersmaskin går det smidigt att ta undersökningen ett steg längre och även utvärdera pappersegenskaperna.

Det finns flera orsaker till intresset för vedundersökningar. I tider när vedpriserna går upp kan man vilja titta på möjligheten att utvärdera effekterna av olika inblandningar av exempelvis eukalyptus i björkmassa. I andra fall är inblandningseffekter av asp i fokus. Eftersom både asp och eukalyptus är mer lättkokta än björk tar de kokkemikalier från björken vilket betyder att inblandningsnivån dels måste vara rätt och dels konstant för att undvika kvalitetsvariationer. För kunder nere i Europa finns intresse att utvärdera även vedslag som poppel, ek och bok, vilkas kokbarhet avviker från björkens.

Det är inte nödvändigt att processen börjar med flis utan ibland får vi också vedråvaran i form av stockar som vi själva barkar och flisar innan kok. Det gäller speciellt när kunden initialt vill testa ett vedslag som man normalt inte har och det således inte går att plocka ut flisen från det egna renseriet.

Metod

RISE har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder.

Leveranser

Resultat levereras i rapport.

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Vedundersökningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Träteknik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden sker utifrån RISE orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden är massabrukens största kostnad, därför är behovet att minimera vedförluster vid barkning är stort. Samtidigt kan inte barkningen ske för snabbt eftersom det ökar flisens barkhalt till kokeriet, vilket kan skapa kvali…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Karaktärisering av ved och massa

Det är viktigt att karkatärisera både ved, flis, oblekt massa, blekt massa för att kunna ha en stabil produktion- och processutveckling.
Tjänst

Analyser för råvarukontroll

För att produktionen ska hålla samma eller högre kvalitet när ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera ett flertal kemikalier.
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, ell…
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Tjänst

Kvalitetsbedömning av massa för produktion av fluffmassa

Med en ökad befolkningsmängd används sanitetsprodukter i större utsträckning. Producenter för fluffmassa kan hos RISE optimera och utveckla process och produkt, både för miljö och användare skull och att utföra en kvalitetsbedömni…