Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering enligt bygg­produkt­förord­ningen

Byggproduktförordningen (CPR) fastställer harmoniserade villkor för byggprodukter som sätts på den europeiska marknaden. Syftet är att på ett harmoniserat sätt deklarera byggprodukters prestanda och därmed undanröja tekniska handelshinder.

Syfte

Detta medför att det för byggprodukter som täcks av en så kallad harmoniserad standard är obligatoriskt att prestandadeklarera och CE-märka produkten innan den placeras på marknaden. Samma regler gäller i Sverige och övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet.

En byggprodukt definieras av byggproduktförordningen (CPR) på följande sätt: ”varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk.”

Vägen till CE-märkt produkt kan se olika ut. I många fall kan tillverkaren själv utföra typprovning och se till att man har en egenkontroll. I andra fall krävs att typprovning och/eller övervakning av tillverkarens egenkontroll görs av ett så kallat anmält organ, Notified Body (NB).

RISE kan lotsa dig fram och tydliggöra kraven som gäller för just din produkt. Vi är anmält organ för ca 160 harmoniserade standarder, det innebär att du kan vända dig till oss om din standard kräver provning och/eller övervakning av ett anmält organ. RISE utökar ständigt antalet standarder vi är anmält organ för, kontakta oss därför även om vi inte är anmält organ i nuläget.

Utöver den obligatoriska CE-märkningen där det finns en harmoniserad standard finns även möjligheter att frivilligt prestandadeklarera och CE-märka en produkt trots att den inte omfattas av en harmoniserad standard. Detta görs via en europeisk teknisk bedömning (ETA) och RISE kan här utföra detta i rollen som tekniskt bedömningsorgan.

Metod

Certifieringsprocessen startar med att en ansökan/beställning skickas in tillsammans med dokumentation för aktuell produkt och övrig relevant dokumentation. Efter detta granskas inskickad dokumentation av RISE och en planering av den fortsatta processen görs i samarbete mellan kund och RISE gällande nödvändiga saker att utföra, tidplan och liknande. Byggproduktförordningen har följande sätt att bedöma en produkts prestanda, för fyra av dessa krävs att uppgifter utförs av ett anmält organ. Vilket av dessa bedömningssystem som ska tillämpas framgår av aktuell standard. Bedömningssystemen är följande: 

AVCP 1+ (enligt bilaga V avsnitt 1.1 i CPR)

Det anmälda produktcertifieringsorganet (RISE) ska besluta om utfärdande, begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda på grundval av resultaten av följande bedömningar och kontroller som organet utför:

  • En bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inklusive stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.
  • En första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik.
  • Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.
  • Revisionsprovning av stickprov som tagits av det anmälda produktcertifieringsorganet i tillverkningsanläggningen eller i tillverkarens lager.

AVCP 1 (enligt bilaga V avsnitt 1.2 i CPR)

Det anmälda produktcertifieringsorganet (RISE) ska besluta om utfärdande, begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda på grundval av resultaten av följande bedömningar och kontroller som organet utför:

  • En bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inklusive stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.
  • En första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik.
  • Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

AVCP 2+ (enligt bilaga V avsnitt 1.3 i CPR)

Det anmälda certifieringsorganet (RISE) för tillverkningskontroll i fabrik ska besluta om utfärdande, begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik på grundval av resultaten av följande bedömningar och kontroller som organet utför:

  • En första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik.
  • Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

AVCP 3 (enligt bilaga V avsnitt 1.4 i CPR)

Det anmälda laboratoriet (RISE) ska bedöma prestanda på grundval av provning (baserad på stickprov som tas av tillverkaren), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av byggprodukten

AVCP 4

Detta bedömningssystem kräver ingen inblandning av ett anmält organ, RISE kan bistå med vägledning och provning när så önskas.

Leveranser

Nödvändig dokumentation som krävs från ett anmält organ för att upprätta prestandadeklaration och kunna CE-märka produkten. Denna dokumentation utgörs av Certifikat/intyg om överensstämmelse med aktuella krav, provningsrapporter och liknande, dokumentationen är beroende av harmoniserad standard och bedömningssystem som tillämpas.

Mer information

Beställning

Se kontaktpersoner längst ned på sidan. För beställning se beställningsformulär nedan.


Beställning av AVCP 3 (pdf, 71.57 kB)


Fakta

Tjänst

Certifiering av byggprodukter enligt byggproduktförordningen (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011, CPR.)

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs. Kontakt bör tas med RISE så tidigt som möjligt när en produkt ska certifieras.

Mer information


Martin Tillander

Kontaktperson

Martin Tillander

Enhetschef

+46 10 516 58 98

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.