Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad överlåtelse­besiktningsman

Den som köper ett hus är enligt jordabalken skyldig att undersöka fastighetens skick. En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning av byggnaden avsedd att klarlägga fastighetens status i samband med ett köp (en överlåtelse). Kompetensen kan styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt RISE Certifieringsregler.

Syfte

RISE tog fram certifieringsordningen i ett samarbete med SBR. Arbetsuppgiften för en certifierad Överlåtelsebesiktningsman är primärt att utföra överlåtelsebesiktning i samband med överlåtelse av fastigheter.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld, exempelvis säljare, köpare, mäklare och banker, att du uppfyller kraven som ställs för att bli certifierad Överlåtelsebesiktningsman. Certifieringen:

 • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
 • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Överlåtelsebesiktningsman uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut fattas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i handläggningen.

Läs mer här i certifieringsregeln här.

Nycertifiering

För att kunna bli certifierad behöver du skicka in en ansökan om certifiering. Till ansökan ska bifogas:

 • Kopior på skolbetyg (kan ersättas av 10 års meriterande erfarenhet)
 • Tjänstgöringsintyg som styrker meriterande erfarenhet
 • Projektlista, mall finns nere till höger
 • Intyg om lämplighet, mall finns nere till höger
 • Kopia på giltigt försäkringsbevis
 • Godkänt resultat på prov

Omcertifiering

 • Årsrapport för senaste året, mall finns nere till höger
 • Lämplighetsintyg
 • Kopia på giltigt försäkringsbevis
 • Kopia på intyg om genomförd fortbildning/symposium
 • Godkänt resultat på prov

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som Överlåtelsebesiktningsman kan ett certifikat ställas ut.

 

Mer information

Tjänst

Certifierad överlåtelsebesiktningsman

Certifiering

Personcertifiering

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Nycertifiering:

8520:- exklusive moms

Omcertifiering:

6080:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1920:- exklusive moms

Behörighetskort:

540:- exklusive moms

Ovanstående avser 2024 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

 • Godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning 
 • Minst två års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet 
 • Omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman. Minst 40 besiktningar under en tvåårsperiod. 
 • Godkänd tentamen om överlåtelsebesiktning av fast egendom via RISE/SBR
 • Konsultansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning

Mer information

Årsrapport, blankett (docx, 126.86 kB)

Projektlista, blankett (docx, 120.06 kB)

Lämplighetsintyg, blankett (docx, 121.63 kB)

Certifieringsregel (pdf, 197.46 kB)

Generella villkor (pdf, 104.13 kB)

Anmälan av klagomål (pdf, 202.48 kB)


Kontakt

Frågor Personcertifiering

Telefontid: veckodagar 8.30-11.30

+46 10 516 63 00

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.