Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad miljörevisor

Har du erfarenhet som miljörevisor? Då har du möjlighet att certifiera dig hos oss.

Syfte

Med certifieringen gör du din kompetens synlig såväl inom som utanför verksamheten. Det kan betyda ett lyft i din yrkesroll. Arbetsuppgiften för en certifierad Miljörevisor/-revisionsledare är primärt att utföra första- eller andraparts miljörevisioner enligt ISO 19011.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld att du uppfyller kraven. Certifieringen:

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Miljörevisor uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som Miljörevisor kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad miljörevisor

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Pris

Nycertifiering:

7980:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1790:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Utbildningsintyg som styrker gymnasium- eller högskoleexamen
  • Tjänstgöringsintyg med lägst två års relevant erfarenhet, minst ett år inom aktiviteter som bidragit till personlig utveckling av kunskap och färdigheter inom området miljöledning hos revisorer som reviderar miljöledningssystem
  • Specifik arbetslivserfarenhet som miljörevisor, minst sex dagar och minst två miljörevisioner
  • Signerad blankett ”Accepterande av Professionellt förhållningssätt”
  • Godkänd tentamen via RISE