Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad energiexpert

I princip alla landets bostäder ska energideklareras. Energideklarationen är ett kvitto på att byggnaden uppfyller gällande regler om effektiv energianvändning och god inomhusmiljö och denna ska upprättas av en Certifierad Energiexpert (CEX). Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar). 

Syfte

RISE är via Swedac ackrediterad för att genomföra denna certifiering. Arbetsuppgiften för en certifierad energiexpert är primärt att upprätta en energideklaration för byggnader och utföra de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om energihushållning och värmeisolering uppfylls.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld, exempelvis fastighets- och byggnadsägare, att du uppfyller kraven. Certifieringen:

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Energiexpert uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte varit involverad i handläggningsprocessen tidigare.

Detta kan göras för både behörighet N, Normal,  och behörighet K, Kvalificerad.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som Energiexpert kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Sök efter certifierade - Boverket

Adress- och uppgiftsändring

Kunskapsprov för personcertifiering

 

Information Covid-19

På grund av rådande omständigheter med covid-19 har vi beslutat att kunskapsprov vid omcertifiering kan ersättas med en egenförsäkran. Mer information hittar du här.


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad energiexpert

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Pris

Nycertifiering:

7980:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1790:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Utbildningsintyg
  • Tjänstgöringsintyg
  • Projektlista
  • Lämplighetsintyg
  • Godkänd tentamen via RISE