Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Viskosanläggning

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en för större volymer av viskoslösning. Piloterna består av sex delar vilka tillsammans motsvarar en verklig tillverkningsprocess.

Att förädla råvaran för att få ut ett större värde är intressant inom tillverkning av dissolvingcellulosa. I RISE anläggning för viskostillverkning kan alla steg från dissolvingcellulosa till färdig viskoslösning simuleras.

Tillvägagångssätt

I merceriseringssteget behandlas cellulosa med natriumhydroxid till en slurry, vilken pressas för att få alkalicellulosa. Vid rivningen sönderdelas den pressade alkalicellulosan för att öka reaktionsytan. Detta ger en jämnare syrefördelning i efterföljande förmognadssteg samt jämnare upptagning av koldisulfid vid sulfidering. I förmognadssteget minskas viskositeten (DP) till lämplig nivå för vidare spinning av tråd. Efter sulfideringssteget sker upplösning och eftermognad, varefter lösningen är färdig att spinnas till viskosfibrer.

Viskostillverkning

I viskospiloten kan enskilda massor, liksom olika cellulosablandningars lämplighet för viskostillverkning utvärderas. Man kan göra screening-försök för att undersöka olika processparametrars inverkan på olika dissolvingcellulosor samt testa olika hur väl en cellulosa fungerar vid givna processinställningar. Det är även möjligt att utvärdera olika processkemikalier, testa olika additiv för fiberegenskaper och så vidare.

Fakta

Testbäddsnamn

Viskosanläggning i labskala - utveckling av dissolvingmassa

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioraffinaderi, Massa och papper, Materialomställning, Textil

Strategiskt innovationsprogram

BioInnovation

Region

Region Västernorrland

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Spinnpilot - tillverka tråd i labskala

Ökad befolkningsmängd i världen ger en ökad förbrukning av textilier. Det medför att textilråvaran behöver optimeras och dess process utvecklas för att göra dem mer hållbara så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I den …
Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.
Tjänst

Analyser av massa för dissolving

För att se om en cellulosamassa lämpar sig för dissolving behöver den karaktäriseras och testas, vilket RISE kan hjälpa er med.
Tjänst

Molekylviktsfördelning

RISE kan karakterisera massa, karboxymetylcellulosa, polyakrylat, stärkelse, biocider, lignin, svartlutar, hemicellulosa.
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Processer är ofta varma och fuktiga som skapar goda miljöer för bakterier, utfällningar samt andra icke önskvärda företeelser som bidrar till störningar och nedklassning av slutprodukter. Svepelektronmikroskopi (SEM/XDS) har ett s…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.