Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Viskosanläggning

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsprocess.

Översikt över viskostillverkning i pilotanläggningen

Raffinering av råmaterialet för att erhålla ett större värde är intressant vid framställning av upplösning av cellulosa. I RISE-anläggningen för viskosproduktion kan alla steg från upplösning av cellulosa till färdig viskoslösning och spinning av viskosfibrer simuleras. 

I merceriseringssteget slurras cellulosa i kaustiksoda för att bilda alkalicellulosa, sedan pressas överskottet av soda ut ur alkalicellulosan. Under sönderdelning sönderdelas den pressade alkalicellulosan för att öka reaktionsytan. Detta ger en jämnare syrefördelning i efterföljande steg och ett jämnare upptag av koldisulfid under xantationsprocessen. 

I alkalicellulosans mognadssteg reduceras viskositeten (polymerisationsgraden) till en lämplig nivå för vidare spinning av viskosdopen. Efter Xanthation-steget sker upplösning och eftermognad, varefter lösningen, dvs. viskosdope, är redo att spinnas till viskosfibrer. 

Erbjudande inom viskostillverkning

I viskospiloten kan enskilda massor och olika cellulosablandningars lämplighet för viskosproduktion utvärderas. Screeningexperiment kan utföras för att undersöka effekten av olika processparametrar på olika upplösande cellulosor och testa hur väl ett cellulosamaterial fungerar vid givna processinställningar. I viskospiloten är det också möjligt att utvärdera olika processkemikalier, testa olika tillsatser för fiberegenskaper och så vidare. 

För mer information om spinning av viskosdope och mekaniska analyser av viskosfibrer, besök webbsidan spinnpilot, viskosfiberkaraktärisering  och anlayser för dissolvingmassa.

Fakta

Testbäddsnamn

Viskosanläggning i labskala - utveckling av dissolvingmassa

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioraffinaderi, Massa och papper, Materialomställning, Textil

Strategiskt innovationsprogram

BioInnovation

Region

Region Västernorrland

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 22

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Spinnpilot

Den ökade befolkningen i världen leder till ökad konsumtion av textilier. Det innebär att textilråvaran behöver optimeras och processen utvecklas för att göra den mer hållbar så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I det…
Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.
Tjänst

Analyser av massa för dissolving

För att se om en cellulosamassa lämpar sig för dissolving behöver den karaktäriseras och testas, vilket RISE kan hjälpa er med.
Tjänst

Molekylviktsfördelning

RISE kan karakterisera massa, karboxymetylcellulosa, polyakrylat, stärkelse, biocider, lignin, svartlutar, hemicellulosa.
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Processer är ofta varma och fuktiga som skapar goda miljöer för bakterier, utfällningar samt andra icke önskvärda företeelser som bidrar till störningar och nedklassning av slutprodukter. Svepelektronmikroskopi (SEM/XDS) har ett s…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.