Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser av massa för dissolving

För att se om en cellulosamassa lämpar sig för dissolving behöver den karaktäriseras och testas, vilket RISE kan hjälpa er med.

Syfte

I viskospiloten tillsammans med nedanstående analyser kan enskilda massor, liksom olika cellulosablandningars lämplighet för viskostillverkning utvärderas. Man kan göra screening-försök för att undersöka olika processparametrars inverkan på olika dissolvingcellulosor samt testa olika hur väl en cellulosa fungerar vid givna processinställningar. Det är även möjligt att utvärdera olika processkemikalier, testa olika additiv för fiberegenskaper och så vidare.

Metod

Analyspaket för massa 

Detta är en lista på vanliga massaanalyser. 

 • α-, β- och γ-cellulosa – En mycket använd mätning av fördelningen av polymerisationsgraden (DP) hos massan. Hög värden av α-cellulosa ses som gynnsamt.
 • Acetonextrakt ISO 14453, SCAN CM 49– Låg halt av extraherat material med aceton är gynnsamt. Men konstanta nivåer kan vara mer att föredra för att säkerställa en stabil process. Många ytaktiva additiv kommer att visa sig här.
 • Kolhydrater SCAN-CM 71 – Karaktärisering av sockret som massan består av, vilket ger information om tex hemicellulosainnehåll. 
 • Askhalt ISO 1762 – Mäter andelen oorganiskt material i massan.
 • Metaller (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu mfl) – Mäter metallinnehåll i massan. Speciellt  de metaller som kan ha effekt på processbarheten.
 • SiO2 innehåll – Mäts ofta på massa för att säkerställa att nivåerna är under en bestämd tröskel. För mycket kiseldioxid kan förstöra spinningprocessen.
 • Lignin innehåll (Klason och syrelöslighet) – Mäter ligninhalten i massan.
 • R10 ISO 692
 • R18 ISO 692
 • Koppartal
 • Molekylviktsfördelning

Leveranser

Rapport 

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Analyser av massa för dissolving

Område

Bioraffinaderi, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Textil

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Analysresultat levereras per e-post, normalt inom 15 arbetsdagar från att proverna ankommit oss. Med reservation för prover som kräver speciell behandling. Expressanalyser kan erhållas mot pristillägg efter överenskommelse.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling av dissolvingmassa

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en för större volymer av viskoslösning. Piloterna består av sex delar vilka tillsammans motsvarar en verklig tillverkningsprocess.…
Test & demo

Spinnpilot - tillverka tråd i labskala

Ökad befolkningsmängd i världen ger en ökad förbrukning av textilier. Det medför att textilråvaran behöver optimeras och dess process utvecklas för att göra dem mer hållbara så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I den …
Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.
Tjänst

Molekylviktsfördelning

RISE kan karakterisera massa, karboxymetylcellulosa, polyakrylat, stärkelse, biocider, lignin, svartlutar, hemicellulosa.
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.