Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Efterbehandling av PFAS-kontaminering och PFAS-fri brandsläckning

Testbädden erbjuder utvärdering av tekniker för efterbehandlingsmetoder för PFAS i jord och vatten samt utvärdering av metoder och medel för PFAS-fri brandsläckning.

I dagsläget finns det inga universella efterbehandlingsmetoder för PFAS-kontaminerad jord eller vatten. Behovet är stort av att identifiera och genomföra utvärdering av olika efterbehandlingsmetoder för PFAS på ett objektivt sätt av en oberoende part. Identifiering och utvärdering av ersättningsmedel och alternativa metoder för att substituera PFAS-innehållande brandsläckningsskum är också nödvändigt för att ge förutsättningar för en effektiv och hållbar brandsläckning av komplexa bränder.

Testbädden skapar förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för rening och sanering av PFAS i jord och vatten samt för att testa och utvärdera PFAS-fria metoder och medel för brandsläckning.

Testbädden består av:

 • Laboratorier i Borås

  • provtagning

  • provupparbetning

  • PFAS-analys

  • validering

 • Brandhallar och brandtestfält

  • från mindre objekt till flygplan

  • fullskaliga brandsläckningssystem 

 • PFAS-kontaminerade områden i Sverige

  • Test och utvärdering i full skala

 • Expertis

  • Tillgång till RISE samlade expertis

Fakta

Namn på Test & Demo

Efterbehandling av PFAS-kontaminering och PFAS-fri brandsläckning

Etableringsår

2019

Kategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, Livsmedel och jordbruk, Säkerhet och försvar

Område

Brandsäkerhet, Kemiska processer och produkter, Kemisk och biologisk analys, Livsmedel, Produktsäkerhet, Risk och säkerhet, Vatten

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Område

Kemiska processer och produkter

Microalger som renar avloppen, uppkopplade sensorer som mäter luftkvalitet samt uttjänta bildäck som blir till drivmedel. Kemikalier och kemisk industri är nödvändiga för ett modernt fungerande samhälle. En stor utmaning ligger i …
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…

Varför ska du fasa ut PFAS?

PFAS används i många konsumentprodukter på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett, bilda släta filmer och tåla höga temperaturer. De är mycket svåra att bryta ner och ansamlas därför i naturen där de utgör en s…

Substitutions­centrum

Substitutionscentrum stödjer verksamheter i att fasa ut, substituera, farliga kemiska ämnen med syfte att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

POPFREE UDI Steg 3

POPFREE har som mål att med hjälp av både produktutveckling och kommunikation bidra till omställningen mot ett samhälle fritt från icke-essentiell användning av PFAS. 

POPFREE Industri - För en PFAS-fri och cirkulär industri