Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
biodiversitetsdatabas för livsmedel

Utveckling av en unik biodiversitetsdatabas för livsmedel

I detta projekt ska vi bygga upp en databas som synliggör olika livsmedels inverkan på den biologiska mångfalden* ungefär som en motsvarighet till RISE klimatdatabas för livsmedel.

Varför gör vi detta?

Kopplingen mellan klimat och livsmedelsproduktion är väl belagd, och det finns flera verktyg för konsument och beslutsfattare inom detta område. För andra miljöpåverkanskategorier och särskilt biodiversitet, finns det mycket mindre information, och väldigt lite på livsmedelsnivå. Vi anar dessutom att det finns synergier och konflikter mellan klimat och biodiversitet för flera livsmedel och genom att kvantifiera biologisk mångfald kan detta tydliggöras på ett mer systematiskt sätt.

Vad ska vi göra?

I det här projekt ska vi beräkna effekter på biodiversiteten för ett stort antal livsmedel. Fokus ligger på livsmedel som konsumeras i Sverige, vilket inkluderar såväl produkter från det svenska jordbruket som importerade livsmedel. Vi kommer bygga upp en databas, ungefär som en motsvarighet till RISE klimatdatabas för livsmedel.

Framtida användningsområden för biodiversitetsdatabasen inkluderar: att välja livsmedel och ingredienser med positiv eller låg negativ inverkan på biodiversitet, att hitta biodiversitets-hotspots i produktionskedjan, till konsumentinformation etc.

Det finns flera utmaningar

Det finns flera metodutmaningar när vi ska räkna biodiversitet på produktnivå. Tänk till exempel på produkten mjölk. På gården odlas foder och djuren går på bete, vilket kan ha både positiv och negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Inte sällan importeras även en del foder från olika delar av världen och dessa effekter måste också inkluderas. Sedan finns det flera andra inflöden av handelsvaror till gården som också påverkar; elproduktion, extrahering av mineralgödsel från gruvor, extrahering av fossila bränslen och så vidare. Det kan alltså bli väldigt komplext.

I detta projekt kommer vi inte kunna vara heltäckande utan får fokusera på det vi tror har störst inverkan på biodiversitetsavtrycket. Vi kommer heller inte kunna inkludera alla livsmedel på den svenska marknaden i beräkningarna. Men detta är de första stegen på en längre resa!

Projektets upplägg

Projektet leds av RISE, i samarbete med dagligvaruhandelsföretaget Coop som kommer att hjälpa till med datainsamling och användarförsök med databasen i slutet av projektet.

* Biodiversitet och biologisk mångfald är synonymer för samma sak. FNs definition används ofta, där biologisk mångfald beskrivs som ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”. Läs mer t.ex. hos Formas

Sammanfattning

Projektnamn

Biodiversitetsdatabas för livsmedel

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4 MSEK

Partner

Coop Sverige AB

Finansiärer

FORMAS

Projektmedlemmar

Serina Ahlgren

Kontaktperson

Serina Ahlgren

Forskare

Läs mer om Serina

Kontakta Serina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.